«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Jyväskylän kaupunki : Jyväskylän keskusta-asemanseudun toteuttamisedellytysten selvitys

02.08.2019 10:59
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015999
Tarjoukset 30.8.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Jyväskylän kaupunki
Y-tunnus 0174666-4
Yhteyshenkilö Sarita Nordstrand
Postiosoite Vapaudenkatu 32 / PL 193
Postinumero 40101
Postitoimipaikka Jyväskylä
Maa Suomi
Puhelin +358142662479
Sähköpostiosoite hankinnat@jyvaskyla.fi
Internet-osoite (URL) http://www.jyvaskyla.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=242629&tpk=8c6e158d-f4da-428c-acfa-3f33696a5fdb
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Jyväskylän keskusta-asemanseudun toteuttamisedellytysten selvitys
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
KRT 242629
Hankinnan kuvaus

Jyväskylän keskusta-asemanseudun toteuttamisedellytysten selvityksellä (jatkossa toteutettavuusselvitys) haetaan toiminnallisesti, taloudellisesti, liikenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti toteutettavissa olevaa kehittämisratkaisua keskustassa sijaitsevalle asemanseudulle. Tavoitteena on keskustan kehittäminen ja kaupunkirakenteen kurominen yhteen ratapiha-alueen molemmin puolin. Toteutettavuusselvitys on osa laajempaa suunnitteluprosessia Jyväskylän keskustan ja Lutakon välisellä alueella, jossa leveä ratapiha-alue sekä valtatie 9 eli Rantaväylä halkovat kaupunkirakennetta. Toteutettavuusselvityksen tavoitteena on tarkastella ensisijaisesti ratapiha-alueen ja Rantaväylän kattamis- ja ylittämisvaihtoehtoja. Vuosina 2016 ja 2017 on tehty selvityksiä nykyisten rata- ja tiealueiden kaventamisesta, mutta niiden pohjalta ei ole vielä löydetty toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Toteutettavuusselvityksessä Rantaväylän ja ratapihan toimintojen ajatellaan lähtökohtaisesti säilyvän nykyisillä sijainneillaan ja nykyisen laajuisina. Toteutettavuusselvityksessä voidaan kuitenkin päätyä ratkaisuun, jossa näille toiminnoille esitetään perusteltuja ja toteuttamiskelpoisia muutoksia, mutta nämä muutokset eivät ole selvityksen lähtökohta. Lisätietoa hankinnasta liitteessä 1 Hankinnan kuvaus ja liitteessä 2 Prosessikuvaus.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
200000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.8.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin