«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä : Raahen sairaalan ja terveyskeskuksen lukitusjärjestelmän uusiminen

01.08.2019 13:18
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015961
Tarjoukset 26.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Y-tunnus 0210286-0
Yhteyshenkilö Kaisu Mourujärvi
Postiosoite Rantakatu 4
Postinumero 92100
Postitoimipaikka Raahe
Maa Suomi
Puhelin +358401358328
Sähköpostiosoite kaisu.mourujarvi@ras.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ras.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ras2?id=243780&tpk=261be647-b24d-4f6a-821b-021b069f9f91
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Raahen sairaalan ja terveyskeskuksen lukitusjärjestelmän uusiminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
243780
Hankinnan kuvaus

Raahen sairaalan ja terveyskeskuksen talousrakennuksessa B sekä sosiaalitoimen ja hoidon palvelujen palvelukeskuksissa on käytössä elektromekaaninen ABLOY PROTEC2 CLIQ-lukitusjärjestelmä. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän huoltopalvelut pyytää tarjouksia ABLOY PROTEC2 CLIQ-lukitusjärjestelmän laajentamisesta Raahen sairaalaan ja terveyskeskukseen osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Nykyinen sairaalan ja terveyskeskuksen lukitusjärjestelmä on n. 20 vuotta vanha ja perustuu ABLOY EXEC-lukitusjärjestelmään. Hankinnan kohteena ovat uudet sarjatäytteet, avaimet, avainten päivityslaitteet ja avainten hallintajärjestelmä sekä asennukseen tarvittavat uusittavat Abloy Oy:n lukitustarvikkeet. Uusia sarjatäytteitä, sekä mekaanisina että elektronisina, hankitaan yhteensä n. 720 kpl, avaimia n. 500 kpl, avainten päivityslaitteita 5 kpl ja avainten hallintajärjestelmä-ohjelmisto. Määrät ovat vain arvioita hankintaan, eivätkä ole tilaajaa sitovia. Määrät voivat lisääntyä/vähentyä. Lukitusjärjestelmän tulee olla asennettuna ja käyttöönotettuna sekä tilaajan henkilökunnan käyttökoulutus suoritettuna 31.12.2019 mennessä. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden mahdollisesti sopimukseen tulevista muutoksista suunnitteilla olevan SOTE-ratkaisun myötä (oikeus sanoa sopimus irti 3 kuukauden irtisanomisajalla päättyväksi kesken sopimuskauden).

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lukot, avaimet ja saranat. (44520000-1)
Päänimikkeistö
Avaimet. (44522200-7)
Lukkosepänpalvelut. (98395000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Raahe (K678)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta toteutetaan avoimella hankintamenettelyllä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi), Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/ras2 sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän internet -sivuilla www.ras.fi. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajalle korvauksia. Palvelua tarjoavan yrityksen tulee olla Abloy Oy:n valtuuttama lukkoliike.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.8.2019 15.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Postiosoite PL 25
Postinumero 92101
Postitoimipaikka Raahe
Maa Suomi
Puhelin +358 8849111
Sähköpostiosoite kirjaamo@ras.fi
Internet-osoite http://www.ras.fi
«« Takaisin