«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Imatran kaupunki : Infra-rakentamisen ja kunnossapidon kiviainekset

06.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015960
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 151-371739

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Imatran kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0159216-7
Postiosoite:Virastokatu 2
Postinumero:55100
Postitoimipaikka:Imatra
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Simo Timperi
Puhelin:+358 206172218
Sähköpostiosoite:simo.timperi@imatra.fi
NUTS-koodi:Imatran seutu (S093)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.imatra.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Infra-rakentamisen ja kunnossapidon kiviainekset
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset. (14210000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä on ennakkoilmoitus. Kyseessä ei ole tarjouspyyntö.

Varsinainen kilpailutus toteutetaan loppusyksystä 2019. Tarjoukset ja/tai osallistumishakemukset tullaan jättämään sähköisessä hankintajärjestelmässä, joka täsmentyy ennen varsinaisen tarjouspyynnön julkaisua.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Imatran seutu (S093)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Imatran seutu.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Imatran kaupunki sekä Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy on valmistelemassa kilpailutusta rakentamisen ja kunnossapidon kiviainesten hankintaan.

Kiviaineksilla tarkoitetaan muun muassa murskeita, soria, hiekkoja ja sepeleitä. Tarkempi erittely hankittavista aineksista ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
700000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Mahdollinen optiokausi tullaan kuvaamaan lopullisessa tarjouspyynnössä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15.10.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdot eritellään varsinaisessa hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.5) Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
1.1.2020

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.8.2019
«« Takaisin