«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Väylävirasto : Vt1 vaihtuvat nopeusrajoitukset Kehä III - Munkkivuori, rakennuttajakonsultti

13.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015955
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 156-385441
Tarjoukset 12.09.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbKqRjITVBL0mZRTwqa2Cg3RDhUAkoYUVRCgsmBQnaWLNfwGVPZt8PD

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marja Wuori
Puhelin:+358 295343834
Sähköpostiosoite:marja.wuori@vayla.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.vayla.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:marja.wuori@vayla.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.espoo.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbKqRjITVBL0mZRTwqa2Cg3RDhUAkoYUVRCgsmBQnaWLNfwGVPZt8PD

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbKqRjITVBL0mZRTwqa2Cg3RDhUAkoYUVRCgsmBQnaWLNfwGVPZt8PD
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vt1 vaihtuvat nopeusrajoitukset Kehä III - Munkkivuori, rakennuttajakonsultti
Viitenumero:
VÄYLÄ/3888/02.01.07/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tehtävään sisältyy valtatielle 1 välille Kehä III - Munkkivuori toteutettavan liikenteenhallintajärjestelmän rakennuttaminen ja valvonta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakentamiseen liittyvät palvelut. (71500000-3)
Insinööripalvelut. (71300000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Väylävirasto toteuttaa yhdessä Espoon kaupungin ja Intelligent Traffic Management Finland Oy:n kanssa hankkeen Vt1 vaihtuvat nopeusrajoitukset Kehä III - Munkkivuori. Hankkeessa Väylävirasto toimii kokonaisvastuullisena rakennuttajana ja tilaajana.

Hankintayksiköinä hankkeessa ovat Väylävirasto ja Espoon kaupunki.

Tämän hankintailmoituksen toimeksianto koskee hankkeen rakennuttamista ja valvontaa. Tehtävä on tarkemmin määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Valtatielle 1 Turunväylä on laadittu yleissuunnitelma vaihtuvista nopeusrajoituksista ja liikenteenhallintajärjestelmästä välille Kehä III - Munkkivuori. Yleissuunnitelma on valmistunut 3/2017 ja sitä on päivitetty 21.6.2018. Rakennussuunnitelman laadinta on käynnissä ja valmistuu 31.10.2019. Rakennussuunnittelijalle on määritelty myös rakentamisen sekä toiminnanvarmistus- ja säätöjakson aikaisia tehtäviä.

Rakennusurakka kilpailutetaan suunnitelman valmistumisen jälkeen vuoden 2019 lopussa. Rakentaminen tehdään vuonna 2020. Käyttöönoton jälkeen on järjestelmän 9 kuukauden mittainen toiminnanvarmistus- ja säätöjakso, jonka suunniteltu ajankohta on 1.10.2020-30.6.2021.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
150000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:47 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.9.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.9.2019 13:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.8.2019
«« Takaisin