«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Kiinteistö Oy Valkea Talo : Konesalipalvelut

02.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015941
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 149-367927

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kiinteistö Oy Valkea Talo
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0603498-1
Postiosoite:Ilkantie 4
Postinumero:00400
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pauliina Karinkanta
Sähköpostiosoite:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
Faksi:+358 93216645
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.valkeatalo.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kuurojen Liitto ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0213564-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.kuurojenliitto.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kuuloliitto ry
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.kuuloliitto.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kuurojen Palvelusäätiö sr.
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.kuurojenpalvelusaatio.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.klvl.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:World Federation of the Deaf, WFD
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.wfdeaf.org

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:KL-Support Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.kuurojenliitto.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vata Järjestöpalvelut Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.jarjestopalvelut.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Hankintalain 5 §:n 1 mom 5 kohdan tarkoittama tuensaaja.
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Konesalipalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintasopimuksen kohteena ovat:

— Palvelinjärjestelmä,

— Tallennusjärjestelmä,

— Varmistusjärjestelmä,

— Arkistointijärjestelmä,

— Järjestelmiin liittyvät asennukset,

— Hankittavaan kokonaisuuteen liittyvä migraatiotyö ja projektointi,

— Hankittavaan kokonaisuuteen liittyvä ylläpito sekä

— Hankittavaan kokonaisuuteen liittyvät mahdolliset asiantuntijatyöt sopimuskaudella.

Laitteet ja ohjelmistot hankintaan palveluna, jossa toimittaja vastaa kokonaisuuden toimintakunnosta ja tilaaja maksaa kokonaisuudesta kuukausihintaa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 198261 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintasopimuksen kohteena ovat:

— Palvelinjärjestelmä,

— Tallennusjärjestelmä,

— Varmistusjärjestelmä,

— Arkistointijärjestelmä,

— Järjestelmiin liittyvät asennukset,

— Hankittavaan kokonaisuuteen liittyvä migraatiotyö ja projektointi,

— Hankittavaan kokonaisuuteen liittyvä ylläpito sekä

— Hankittavaan kokonaisuuteen liittyvät mahdolliset asiantuntijatyöt sopimuskaudella.

Laitteet ja ohjelmistot hankintaan palveluna, jossa toimittaja vastaa kokonaisuuden toimintakunnosta ja tilaaja maksaa kokonaisuudesta kuukausihintaa.

Koy Valkea talo kilpailuttaa ja järjestää hankinnan kohteena olevat palvelut seuraavien organisaatioiden puolesta:

— Kuurojen Liitto ry,

— Kuuloliitto ry,

— Kuurojen Palvelusäätiö sr,

— Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry,

— World Federation of the Deaf, WFD,

— KL-Support Oy,

— Kiinteistö Oy Valkea Talo,

— Vata Järjestöpalvelut Oy.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 228-521929

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Konesalipalveluita koskeva sopimus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
17.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Evertech Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2467481-9
Postiosoite:Laajalahdentie 23
Postinumero:00330
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:207000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:198261 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Konesalipalveluita koskevassa tarjouskilpailussa tehtiin hankintapäätös 9.1.2019. Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa 27.11.2018. Tarjouspyynnössä tarjousten jättämisen määräajaksi asetettiin 31.12.2018 klo 8.00. Asetettuun määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 2 tarjoajaa. Kaikki tarjoajajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjousten tarkastamisessa kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi. Hankinnan valintaperusteena käytettiin hinnaltaan halvinta tarjousta. Tarjouskilpailun voitti Evertech Oy tarjouksellaan 198 261,00 euroa, jolta hankinta tehdään.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.8.2019
«« Takaisin