«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Turun Päiväkodit Oy : Sofiankadun uusi päiväkoti, KVR-urakka

01.08.2019 09:11
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015932
Tarjoukset 30.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Turun Päiväkodit Oy 2810676-3 /
TVT Asunnot Oy
Rauno Lehtonen
Käsityöläiskatu 3
20100
Turku
Puh. +35822624152

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-015070
Hankinnan nimi
Sofiankadun uusi päiväkoti, KVR-urakka, Turun Päiväkodit Oy

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Turun Päiväkodit Oy
Y-tunnus 2810676-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja TVT Asunnot Oy
Yhteyshenkilö Rauno Lehtonen
Postiosoite Käsityöläiskatu 3
Postinumero 20100
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +35822624152
Sähköpostiosoite rauno.lehtonen@tvt.fi
Internet-osoite (URL) https://www.tvt.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: kaupungin omistama osakeyhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Sofiankadun uusi päiväkoti, KVR-urakka
Hankinnan kuvaus

Urakkamuoto on kiinteähintainen kokonaisvastuu-urakka (KVR-urakka) sisältäen rakennus- ja talotekniset työt, tarjouspyynnön sisältämien pohjatutkimuksen, tilaohjelman, suunnitteluohjeiden, mitoitusperiaatteiden sekä laatukriteerien mukaisesti toteutettuna, mukaan lukien rakentamista ja rakennuslupaa varten laadittavien pää- ja työpiirustusten sekä toteutussuunnitelmien valmiiksi saattaminen.

Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät arkkitehdin laatimat tilaohjelman, rakennustapaselostuksen ra-kennusosamäärittelyt ja viitesuunnitelmat sekä taloteknisten asiantuntijoiden laatimat rakennusta-paselostukset, joissa on määritetty tulevan rakennuksen minimi laatutaso, päiväkodin toiminnalli-set vaatimukset sekä vähimmäisvaatimukset, jotka on täytettävä. Taloteknisten asiantuntijoiden laatimat selostukset liitteineen sisältävät tulevan vuokralaisen (Turun kaupunki) yhtenäiset talo-tekniset vaatimukset.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Turku (K853)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ks. tarjouspyyntö ja tarjouslomake

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ks. tarjouspyyntö ja tarjouslomake

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Lisätietoja tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista voi pyytää rakennuttajan edustajalta sähkö-postiosoitteesta rauno.lehtonen@tvt.fi viimeistään 19.8.2019 kello 12:00 Suomen aikaa mennessä.

Lisätietoja/lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan

”Lisäkysymys Sofiankadun uusi päiväkoti”.

Puheluihin ei voida vastata. Vastaukset kaikkiin kysymyksiin lähetetään samanaikaisesti kaikille kysymyksiä esittäneille sekä niille, jotka ovat ilmoittaneet yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen haluavansa mahdollisten lisäkysymysten vastaukset. Tarjoajien huomiota kiinnitetään siihen, että tarjoajan velvollisuus on tutustua lisäkysymyksiin sekä niihin annettuihin vastauksiin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.8.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 kk jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Liitetty tarjouspyyntöön sähköisten hankinta-asiakirjojen alla oleva linkki

https://www.niini.net/offers/offer-requests/public/5d418be6a9fddf34907c6c0b

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Kopio Niinin projektipankissa.

Linkki ei aukea klikkaamalla vaan se on kopioitava internet-selaimen tyhjään kenttään. Sen jälkeen linkin klikkaus avaa pääsyn tarjouspyyntöasiakirjojen tilaukseen.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://www.niini.net/offers/offer-requests/public/5d418be6a9fddf34907c6c0b

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin