«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Riihimäen kaupunki : Riihimäen kaupunki, vanhusten palveluasuminen

31.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015896
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 147-362889
Tarjoukset 13.09.2019 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=240346&tpk=b7a2ff8f-a5d7-46ad-8d42-6eeb243401dc

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Riihimäen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0152563-4
Postitoimipaikka:Riihimäki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riku Heino / Virpi Nuutinen
Sähköpostiosoite:hankinta@sarastia.fi
NUTS-koodi:Riihimäki (K694)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.riihimaki.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/taitoa

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=240346&tpk=b7a2ff8f-a5d7-46ad-8d42-6eeb243401dc
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Riihimäen kaupunki, vanhusten palveluasuminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Vanhustenhuoltopalvelut. (85311100-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Riihimäen kaupunki pyytää tarjoustanne vanhusten tehostetusta palveluasumisesta ja lyhytaikaisesta kuntouttavasta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksen tavoitteena on täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa tarvittavin osin. Hankinta jakautuu kahteen osakokonaisuuteen, jotka ovat: 1. Vanhusten tehostettu palveluasuminen, 2. Vanhusten kuntouttava lyhytaikainen palveluasuminen. Kilpailutuksella perustetaan puitejärjestely, jossa molempiin osakokonaisuuksiin valitaan vähintään kolme (3) palveluntuottajaa. Sopimuskausi alkaa 1.12.2019, mistä lähtien uusien asiakkaiden sijoitukset perustuvat nyt kilpailutettavaan sopimukseen. Tehostetussa palveluasumisessa jo oleville asiakkaille turvataan heidän niin halutessaan asuminen nykyisessä asumisyksikössä. Hankinnan kohteet ja niitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit sekä tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vanhustenhuoltopalvelut. (85311100-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Riihimäki (K694)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu riihimäkeläisille vanhuksille, jotka eivät alentuneen toimintakykynsä takia selviydy omassa kodissaan ja tarvitsevat palveluasumista, jossa henkilökunnan ympärivuorokautinen paikallaolo mahdollistaa avun saannin kaikkina vuorokauden aikoina. Hankinnan kohteena oleva palvelu tarkoittaa asiakkaille soveltuvaa asumista, johon sisältyvät ympärivuorokautiset hoito- ja huolenpitopalvelut, täysihoitoateriat ja muut tukipalvelut (vaatehuolto ja siivous). Asiakas asuu asumisyksikössä lähtökohtaisesti elämänsä loppuun saakka. Palvelu tuotetaan tarjoajan omistamissa tai vuokraamissa tiloissa. Asiakas maksaa itse asuntonsa vuokran, veden ja sähkön suoraan tarjoajalle. Asiakkaan voinnin ja toimintakyvyn seuraaminen edellyttää ympärivuorokautista henkilökunnan välitöntä saatavilla oloa.

II.2.6) Arvioitu arvo
10940000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kilpailutuksella perustetaan puitejärjestely, jossa molempiin osakokonaisuuksiin valitaan vähintään kolme (3) palveluntuottajaa. Tarjous voidaan jättää myös kesken sopimuskauden perustettavasta asumisyksiköstä. Tässä tarjouspyynnössä asetetut edellytykset koskevat täysimääräisinä myös kesken sopimuskauden perustettavia asumisyksiköitä sekä niiden palveluja ja henkilöstöä.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Lyhytaikainen kuntouttava palveluasuminen
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vanhustenhuoltopalvelut. (85311100-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Riihimäki (K694)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lyhytaikaista kuntouttavaa ympärivuorokautista palveluasumista voidaan hankkia asiakkaalle esim. sairaalahoidon jälkeen ennen kotiutumista. Asiakas voi tulla myös omasta kodistaan lyhytaikaiselle asumisjaksolle esim. omaishoitajan vapaan ajaksi tai toimintakyvyn heikkenemisen seurauksena. Lyhytaikainen hoito on kestoltaan keskimäärin kaksi viikkoa, jakson pituus määrittyy asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Hoitojakson aikana tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omatoimisuutta, selviytymistä päivittäisistä toimista ja liikkumista niin, että palaaminen asiakkaan omaan kotiin onnistuu kotiin järjestettävien palvelujen avulla. Asiakkaan voinnin ja toimintakyvyn seuraaminen edellyttää ympärivuorokautista henkilökunnan välitöntä saatavilla oloa.

II.2.6) Arvioitu arvo
60000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kilpailutuksella perustetaan puitejärjestely, jossa molempiin osakokonaisuuksiin valitaan vähintään kolme (3) palveluntuottajaa. Tarjous voidaan jättää myös kesken sopimuskauden perustettavasta asumisyksiköstä. Tässä tarjouspyynnössä asetetut edellytykset koskevat täysimääräisinä myös kesken sopimuskauden perustettavia asumisyksiköitä sekä niiden palveluja ja henkilöstöä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.9.2019 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31.7.2019
«« Takaisin