«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
Suomen ympäristökeskus : Merentutkimusalus Arandan miehitys-, huolto- ja kunnossapitopalvelut

03.08.2019 09:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015876
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 150-370987

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suomen ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0996189-5
Postitoimipaikka:Latokartanonkaari 11 00790 HELSINKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo.syke@ymparisto.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.syke.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Merentutkimusalus Arandan miehitys-, huolto- ja kunnossapitopalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Mereen ja merenkulkuun liittyvät palvelut. (98360000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Suomen ympäristökeskuksen omistaman ja hallinnoiman merentutkimusalus Arandan miehitys-, huolto- ja kunnossapitopalvelut. Arvio Arandan meripäivistä vuonna 2020 on noin 100 päivää.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2020
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2015/S 078-138566

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
Mt Arandan miehitys-, huolto- ja kunnossapitosopimus

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
4.3.2015
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:VG-Shipping Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1008249-2
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:4340000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31.7.2019

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Mereen ja merenkulkuun liittyvät palvelut. (98360000-4)
VII.1.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Suomen ympäristökeskuksen omistaman ja hallinnoiman merentutkimusalus Arandan miehitys-, huolto- ja kunnossapitopalvelut.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2020
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4900000 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:VG-Shipping Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1008249-2
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Suomen ympäristökeskus jatkaa voimassa olevaa hankintasopimusta nykyisen toimittajan kanssa 12 kuukaudella 31.12.2020 asti. Sopimusmuutoksella sovitaan myös Arandan peruskorjaukseen liittyvien takuutöiden suunnitteluun ja valvontaan liittyväst hinnoittelusta.

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Merentutkimusalus Aranda peruskorjattiin vuosien 2017 ja 2018 aikana. Arandan nykyinen miehitys-, huolto- ja kunnossapitopalveluita tarjoava toimittaja osallistui tiiviisti peruskorjaustöiden suunnitteluun ja valvontaan em. sopimuksen perusteella antaen Suomen ympäristökeskukselle (SYKE) erityisesti laivateknistä apua. Arandan peruskorjaus on suunnitellusta aikataulusta poiketen ja SYKEstä riippumattomista syistä edelleen kesken. Peruskorjauksen ja takuutöiden loppuunsaattaminen tulee jatkumaan vielä vuonna 2020.

Nykyiselle toimittajalle ja erityisesti muutamalle avainhenkilölle on muodostunut syvällinen Arandaa koskeva laivatekninen oaaminen, joka on olennaista Arandan peruskorjauksen loppuunsaattamiseksi ja SYKEn etujen turvaamiseksi. Jotta peruskorjaus- ja takuutyöt saadaan toteutettua ilman kustannusten merkittävää lisääntymistä, tulee SYKEn jatkaa Arandan miehitys-, huolto- ja kunnossapitopalveluita nykyisen toimittajan kanssa 12 kuukaudella.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 4200000 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 4766000 EUR
«« Takaisin