«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara : Vuorisuola

31.07.2019 12:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015864
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 146-359226
Tarjoukset 23.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=226780&tpk=402b5323-3d6b-4d67-9a0f-147b56f90553

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 1635
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riitta Sirén, hankinta-asiantuntija
Sähköpostiosoite:hankinta@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/stara

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/stara

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=226780&tpk=402b5323-3d6b-4d67-9a0f-147b56f90553
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunnallinen liikelaitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Rakentaminen, ympäristönhoito ja logistiikka

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vuorisuola
Viitenumero:
HEL 2019-003593
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Vuorisuola. (14410000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyytää tarjoustanne vuorisuolasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Hankintayksikkö on Stara. Hankinta tulee Staran kaupunkitekniikan ylläpidon käyttöön. Hankinnan kohteen kuvaus on tarjouspyynnön liitteenä (Liite 1). Hankintaa koskeva sopimusluonnos on liitteenä (Liite 2).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa on kyse tavarahankinnasta. Hankinnan kohteena on Staran kaupunkitekniikan ylläpidon tarvitsema liukkaudentorjunnassa käytettävä vuorisuola (NaCl) toimitettuna tilaajan siiloihin. Suolaa ostetaan erillisillä tilauksilla sopimuskauden aikana. Tarve määräytyy sääolosuhteiden mukaan. Tarjoajan on toimitettava tarjouksensa liitteenä vuorisuolaa koskeva tuoteanalyysi, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Tarjouspyynnössä esitetty hankintamäärä on arvio, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Toimittajaksi valitulla ei ole yksinoikeutta hankinnan kohteena oleviin toimituksiin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 30.4.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 106-258077
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:23.8.2019 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.7.2019
«« Takaisin