«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin kaupungin asuntotuotanto : HANKESUUNNITTELU JA OPTIO KOKONAISSUUNNITTELUSTA, Munkkiniemen Talinranta, Asuntotontti 30145/6, uudisrakennus

31.07.2019 12:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015863
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 146-360310

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin asuntotuotanto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 58226
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:HELSINGIN KAUPUNKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Projektipäällikkö Heli Väyrynen
Sähköpostiosoite:heli.vayrynen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.att.hel.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
HANKESUUNNITTELU JA OPTIO KOKONAISSUUNNITTELUSTA, Munkkiniemen Talinranta, Asuntotontti 30145/6, uudisrakennus
Viitenumero:
2825004046
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö Helsingin Munkkiniemen Talinrannan alueelle rakennettavan asuinkerrostaloyhtiön ja autohallin hankesuunnittelusta sisältäen option hankkeen tietomallinnetusta kokonaissuunnittelusta. Option ehtojen toteutuessa tarjoajan tehtäviin sisältyy pää-,arkkitehti-, piha, rakenne, akustiikka, palo, lvia- ja sähkösuunnittelu tietomallintamalla tämän tarjouskyselyn mukaisesti. Suunnittelukokonaisuus sisältää seuraavan perustettavan yhtiön: - Tontti 30145/6, Asunto Oy Helsingin Muusanpolku, Hitas-ehdoin myytävä RS-kohde Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksella ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 547131.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarkoituksena on hakea kyseessä olevalle Hitas-omistusasuntotuotanto kohteelle, Helsingin kaupungin omistamalle korttelikokonaisuudelle arkkitehtisuunnittelija, joka kokoaa suunnitteluryhmän, joka tekee kohteen kokonaissuunnittelun yhteistyössä Asuntotuotannon kanssa. KILPAILUN KOHDE: Tontti 30145/6, Asunto Oy Helsingin Muusanpolku • Rakennusoikeutta 5300 k-m2 ja vähintään 100 k-m2 liiketilaa • Kerrosluku 5-6 • Perheasuntojen määrä vähintään 50% ja niiden keskipinta-ala 80m2 • Autopaikat sijoittuvat pääosin tontille rakennettavaan maanalaiseen pysäköintihalliin SUUNNITTELUN TAVOITTEET: • ATT:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset • Hyvä hinta-laatusuhde • Julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen pitkä käyttöikä ja helppo huollettavuus • Rakennusosat ja materiaalit vakiotuotteita • Korttelin kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen kokonaisuus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu80
Hinta 20
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

ALUSTAVA AIKATAULU: • Hankesuunnittelu aloitus helmikuussa 2019 • Hankesuunnitelmat valmiit toukokuussa 2019 • Varsinainen suunnittelu käynnistyy kesäkuussa 2019 • Rakennuslupa vireille marraskuussa 2019 • Suunnitteluaika n. 11 kk • Urakkakilpailun aloitus on toukokuussa 2020 • Rakentamisen arvioitu aloitus syyskuussa 2020 • Rakennusaika arvio 22kk

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 245-561319

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
HANKESUUNNITTELU JA OPTIO KOKONAISSUUNNITTELUSTA, Munkkiniemen Talinranta, Asuntotontti 30145/6, uudisrakennus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Arkkitehtitoimisto Konkret Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1090077-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:547131.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

TONTIN PERUSTAMISOLOSUHTEET • Rakennettavuusselvitys on tämän tarjouspyynnön liitteenä • Tonttien johtokartta on tämän tarjouspyynnön liitteenä HUOLTOKIRJA Suunnittelutehtäviin sisältyy huoltokirjan ja asuntotuotannon tarkastusasiakirjan täyttäminen sekä niiden edellyttämät toimenpiteet asianomaisen suunnittelijan suunnitelmien ja valvonnan osalta sekä tarvittavien paikantamispiirustusten laatiminen. Huoltokirjaohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon "Ohjeet ja mallit" -nettisivulta. RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Suunnittelija vastaa rakennustuotteiden kelpoisuuden selvittämisestä suunnittelu- ja työmaa-aikana yhteistyössä muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Pääsuunnittelija vastaa kokonaisuudesta. Tarjouspyynnön liitteenä PKS-Rava kortti liittyen tuotteiden kelpoisuuden tarkistamiseen. SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITUS Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensovituksesta. 2D- ja muu tarkentava suunnittelu ja tasokuvat toimitetaan digitaalisessa muodossa, piirustukset CAD-muodossa (.dwg, tu-lostustiedostot: .pdf), työselostus ja muu A4-materiaali ATK-muotoon (.pdf, doc, .xls). REIKÄSUUNNITTELU Reikäsuunnittelu ja palokatkodetaljit toteutetaan soveltaen asuntotuotannon tietomallintamisen reikäkierto-ohjetta. Ohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon "Ohjeet ja mallit" -nettisivuilta. ASUKKAIDEN LISÄ-JA MUUTOSTYÖT (Haso ja Asunto Oy) Suunnitelmiin tulee sisällyttää asukkaille esitettäviä vaihtoehtoja asuntotuotannon ohjeiden mukaisesti. Asukkailla on lisäksi mahdollisuus teettää muutostöitä erikseen urakoitsijalla. Näiden muutostöiden suunnittelukustannukset eivät sisälly suunnittelutarjouspyynnön sisältöön. Asuntotuotannon ohje asukkaiden muutostöistä löytyy sähköisenä asuntotuotannon "Ohjeet ja mallit" -nettisivuilta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.7.2019
«« Takaisin