«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Nurmijärven kunta : Vuositarjouspyyntö akustiikkasuunnittelusta, puitejärjestely

03.09.2019 11:02
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015859
Tarjoukset 30.9.2019 klo 12.30 mennessä osoitteeseen:
Nurmijärven kunta 9014643-2 /
Tilakeskus
Jouni Kämppä
PL 37
01901
Nurmijärvi
Puh. +3589250021
Fax. +358925002010

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Nurmijärven kunta
Y-tunnus 9014643-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tilakeskus
Yhteyshenkilö Jouni Kämppä
Postiosoite PL 37
Postinumero 01901
Postitoimipaikka Nurmijärvi
Maa Suomi
Puhelin +3589250021
Sähköpostiosoite jouni.kamppa@nurmijarvi.fi
Faksi +358925002010
Internet-osoite (URL) http://www.nurmijarvi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Vuositarjouspyyntö akustiikkasuunnittelusta, puitejärjestely
Hankinnan kuvaus

Nurmijärven kunnan omistamat toimitilat, uudisrakennus-, peruskorjaus- ja energiansäästähankkeiden akustiikkasuunnittelu tuntityönä projektikohtaisesti sopien.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Äänieristyksiä ja huoneakustiikkaa koskevat konsulttipalvelut. (71313200-7)
Päänimikkeistö
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut. (71530000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Nurmijärvi (K543)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2023

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Kohteeseen nimetyllä suunnittelijalla edellytetään kokemusta julkisten uudis- ja peruskorjaushankkeiden akustiikkasuunnittelusta Suomessa kolmen viime vuoden aikana. Nimetyillä suunnittelijoilla tulee olla FISE Oy:n (tai vastaava puolueettoman tarkastuslaitoksen myöntämä pätevyys suunnitella ko. vaativuusluokan mukaisia akustisia rakenteita.

Tarjoajan on tunnettava Suomen rakentamismääräykset.

Suunnitteluohjelmilla laaditut piirustukset toimitetaan muille hankkeeseen osallistuville yhteensopivassa tiedostomuodossa (dwg). Yrityksellä tulee olla tietomallinnus käytössä ja mahdollisuus eri suunnitteluohjelmien väliseen tiedonsiirtoon IFC-formaatissa. Suunnitteluaineisto luovutetaan tilakeskukselle sähköisesti dwg- ja pdf-muodossa, muistitikulla,paperikopiona tilaajan määrittämän kopiolaitoksen kautta sekä ne tallennetaan kohteen projektipankkiin, mikäli kohteessa on projektipankki käytössä.

Suunnittelutoimistolla tulee olla vastuuvakuutus, yhteiskunnalliset velvoitteet on hoidettu asianmukaisesti ja yrityksen talous on kunnossa.

Hankkeiden työkieli on suomi. Kaikki asiakirjat tullaan laatimaan ainoastaan suomen kielellä. Projekteihin osallistuvilla henkilöillä tulee olla Suomessa voimassa oleva henkilökohtainen veronumero.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyynnön liitteenä 1 olevalla lomakkeella ilmoitetaan arvonlisäverottomat tunti- ja yksikköhinnat akustiselle suunnittelulle ja alan asiantuntijapalvelulle pätevyysluokittain sekä kokouspalkkio sisltäen matkakustannukset suunnittelukokouksiin ja -kohteisiin Nurmijärven kunnan alueella.

Tarjouspyynnön liitteenä 2 olevalla lomakkeella ilmoitetaan tiedot yrityksen ja sen avainhenkilöiden referensseistä kolmen viime vuoden ajalta, teknisistä resursseista ja yrityksen taloudellisista edellytyksistä.

Tarjoukse nliitteenä on toimitettava kirjallinen todistus voimassa olevasta Fise Oy:n (tai vastaavan puolueettoman tarkastuslaitoksen ) myöntämästä pätevyydestä suunnitella akustisia rakenteita.

Ulkomaisen suunnittelijan tulee liittää tarjoukseen todistus Suomen valtiohallinnon kielitutkinnon suorittamisesta suomenkielestä tai vastaava todistus suomenkielen hyvästä kirjallisesta ja suullisesta osaamisesta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat tämän hankintailmoituksen liitteenä pdf-muodossa.

Hankintayksikkö voi lähettää tarjouspyyntöjä myös suoraan tiedossaan oleville aakustiikkasuunnittelutoimistoille.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.9.2019 12.30
Tarjousten voimassaoloaika

3 kk viimeisestä tarjouspäivämäärästä eli 31.122019 saakka

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

AkustiikkaSuunnittelutpyyntotark190801.pdf

Akustiikkasuunnittelu, tarjouspyynnön liite no 1pvm190801.pdf

Akustiikkasuunnittelu, tarjouspyynnön liite no 2pvm190801.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin