«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Turun Ylioppilaskyläsäätiö : Sähkötöiden kunnossapitopalvelu

31.07.2019 12:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015822
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 145-358088

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun Ylioppilaskyläsäätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0142348-6
Postiosoite:Yo-kylä 12 A
Postinumero:20540
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Joonas Rantala
Puhelin:+358 406352595
Sähköpostiosoite:joonas.rantala@tys.fi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tys.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Säätiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sähkötöiden kunnossapitopalvelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennuksen sähkölaitteiden korjaus ja huolto. (50711000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat sähkötöiden kunnossapitopalvelut Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallinnoimiin kohteisiin. Hankintaa koskevat kohteet löytyvät Turun Ylioppilaskyläsäätiön kotisivuilta www.tys.fi. Hankittavat kunnossapitopalvelut sisältävät asuntojen, yleisten tilojen, teknisten tilojen ja rakennusten ulkopuoliset sähkötyöt sekä ulkoalueiden sähkötekniset kunnossapitotyöt. Kunnossapitopalveluiden tuottamiseen valitaan 1 - 3 toimeksisaajaa. Tilaaja tekee puitesopimuksen 1 - 3 tarjoajan kanssa. Ensisijaisesti käytetään edullisimman tarjouksen jättänyttä tarjoajaa, ja jos kyseinen tarjoaja ei voi ottaa työtä vastaan, käytetään työssä toiseksi edullisinta tarjoajaa jne. Tilaaja pidättää oikeuden valita sopimuskumppaneista toimeksisaajan, joka on työtilaus huomioon ottaen tilaajan kannalta kokonaistaloudellisesti tai aikataulullisesti edullisin. Turun Ylioppilaskyläsäätiöllä on sähkönkäytönjohtaja, joka vastaa sähkötöiden määräystenmukaisuudesta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 800000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat sähkötöiden kunnossapitopalvelut Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallinnoimiin kohteisiin. Kohteita on 17 kpl, joissa on 4 500 asuntoa. Hankintaa koskevat kohteet löytyvät Turun Ylioppilaskyläsäätiön kotisivuilta www.tys.fi. Hankittavat kunnossapitopalvelut sisältävät asuntojen, yleisten tilojen, teknisten tilojen ja rakennusten ulkopuoliset sähkötyöt sekä ulkoalueiden sähkötekniset kunnossapitotyöt virka-aikana sekä virka-ajan ulkopuoliset ns. hälytysluonteiset työt. Hälytysluonteisten töiden vuoksi palveluntuottajan tulee olla tavoitettavissa myös virka-ajan ulkopuolella, kaikkina viikonpäivinä ja kaikkina kellonaikoina. Asuntojen rakennusteknisten kunnossapitokorjausten yhteydessä tehtävät sähkötyöt eivät kuulu tämän sopimuksen piiriin. Hissien asennus-, korjaus- ja huoltotyöt eivät kuulu tämän sopimuksen piiriin. Korjaus- / kunnossapitotöistä sovitaan aina tilaajan kanssa erikseen lukuun ottamatta virka-ajan ulkopuolella tapahtuvia kunnostustöitä esim. pääsulakkeen palaminen tai yhteissaunan kiuas vika. Kunnossapitopalvelut on kuvattu tarkemmin työselostuksessa (liite 2). Tilaaja toimittaa toimeksisaajalle työtilaukset työselostuksessa kuvatun menettelyn mukaisesti Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmän kautta. Toimeksisaajan tulee työtehtävien suunnittelussa huomioida työtilausten painottumisen ajankohta, jaksolle tilattavien työtehtävien määrä, työn suorittaminen tilaajan määrittelemässä määräajassa sekä mahdollinen työtehtävien kiireellisyys. Kunnossapitopalveluiden tuottamiseen valitaan 1 - 3 toimeksisaajaa. Tilaaja tekee puitesopimuksen 1 - 3 tarjoajan kanssa. Ensisijaisesti käytetään edullisimman tarjouksen jättänyttä tarjoajaa, ja jos kyseinen tarjoaja ei voi ottaa työtä vastaan, käytetään työssä toiseksi edullisinta tarjoajaa jne. Tilaaja pidättää oikeuden valita sopimuskumppaneista toimeksisaajan, joka on työtilaus huomioon ottaen tilaajan kannalta kokonaistaloudellisesti tai aikataulullisesti edullisin. Toimeksisaajan resurssien on oltava niin kattavat, että tilaajan tarjouspyynnössä ja sen liitteissä vaatimat edellytykset täyttyvät kunnossapitopalveluiden tuottamisessa. Toimeksisaajalla tulee olla suomen ja englannin kielen taito, sekä ruotsin kielen osalta vähintään kirjallinen taito tiedotteiden laatimista varten. Kohteessa työskentelevillä henkilöillä tulee olla suomen kielen taito ja välitön englannin kielen tuki. Vakuutusvahinkokorjaukset eivät sisälly sopimukseen. Tilaaja pidättää oikeuden tilata kosteus- ja rakennevauriokorjauksiin liittyvät sähkötyöt valitsemaltaan taholta. Kunnossapitotöiden hankinnan arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on noin 200 000 EUR / vuosi. Arvio korjausmääristä tai -arvosta ei sido tilaajaa. Suuremmat kokonaisvaltaiset korjaukset ja talojen peruskorjaukset eivät kuulu tämän sopimuksen piiriin. Turun Ylioppilaskyläsäätiöllä on sähkönkäytönjohtaja, joka vastaa sähkötöiden määräystenmukaisuudesta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 205-468198

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Sähkötöiden kunnossapitopalvelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
13.2.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:11
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ab Pargas Ljus - Paraisten Valo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:04985716
Postinumero:21600
Postitoimipaikka:Parainen
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turun seutu (S023)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:ISS Palvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0906333-1
Postitoimipaikka:ISS
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:SALON ALUESÄHKÖ OY
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0897125-8
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:800000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.7.2019
«« Takaisin