«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Sipoon kunta : KESKEYTYSILMOITUS: KuntaÄly-ratkaisu

29.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015813
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 145-358077

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Sipoon kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203533-8
Postiosoite:Iso Kylätie 18
Postinumero:04130
Postitoimipaikka:Sipoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ethel Eriksson
Puhelin:+358 923531
Sähköpostiosoite:hankinnat@sipoo.fi
NUTS-koodi:Sipoo (K753)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sipoo.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: KuntaÄly-ratkaisu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Sipoon kunta pyysi tarjouksia KuntaÄly-ratkaisusta kunnan palveluiden, tietovaraston, tiedolla johtamisen ja prosessien digitalisoimiseksi ja kehittämiseksi. Hankinnan kohteena on ekosysteemi, jolla mahdollistetaan asiakkaan asiointi ja kunnan palveluiden joustava käyttäminen sähköisesti. Uudessa ratkaisussa hakemus- ja ilmoitusasiat saadaan ”kerralla kuntoon” hyödyntämällä maksimaalisesti automaatioratkaisuja. Lisäksi mahdolliseen manuaalikäsittelyyn liittyvissä tapauksissa hyödynnetään työjonoratkaisuja.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tavoitteena on vapauttaa nykyisin käsittelytyötä tekevät asiantuntijat pitämään tiedot ja käsittelysäännöt ajan tasalla muun muassa lainsäädäntöön liittyvissä muutoksissa sekä kehittämään kunnan toimintaa. Lisäksi hankitaan käyttöönottoprojekti, joka sisältää ratkaisun toteuttamisen, tarvittavat integraatiot ja migraatiot sekä koulutuksen. Hankinnan kohteena on kokonaisratkaisu, jossa palvelun toimittaja vastaa palvelusta kokonaisvastuullisesti. Tarjoukset tuli jättää 31.5.2019 klo 8:00 mennessä. Määräaikaan menneessä saapui vain yksi hyväksyttävä tarjous.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu: Käyttäjätapausten toteutuminen15
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu: Demo25
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu: Testitulokset3
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu: Käyttöönottosuunnitelma, projektinhallintamenetelmä ja resurssit10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu: Yleinen kehittämismalli ja kehittämissuunnitelma kumppanuudessa7
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu: Toiminta kokonaisvastuullisena palveluntuottajana5
Hinta 35
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuskauden pituus on neljä vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 080-192208

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: KuntaÄly-ratkaisu

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintayksikkö sai vain yhden hyväksyttävän tarjouksen eikä tarjousten riittävää vertailua hinnan ja laadun ominaisuuksien kesken voitu suorittaa. Hankinnan keskeyttämiselle on näin ollen todellinen ja perusteltu syy. Ratkaisu ei vaaranna tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Hankinta keskeytetään. Kunnanjohtajan 18 § päätös 10.6.2019.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Hankintayksikön päätös on toimitettu asianosaisille 11.6.2019, joten hankintaoikaisu tuli toimittaa viimeistään 25.6.2019.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.7.2019
«« Takaisin