«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Valtakunnalliseen kuva-aineistojen arkistoon/Kvarkkiin liittyminen

30.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015808
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 146-360471

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0243096-0
Postiosoite:Hanneksenrinne 7
Postinumero:60220
Postitoimipaikka:Seinäjoki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 504744532
Sähköpostiosoite:terhi.peltola@epshp.fi
NUTS-koodi:Länsi-Suomi (FI19)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.epshp.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Valtakunnalliseen kuva-aineistojen arkistoon/Kvarkkiin liittyminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Valtakunnalliseen kuva-aineistojen arkistoon/Kvarkkiin liittyminen

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 471510 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Länsi-Suomi (FI19)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Valtakunnalliseen kuva-aineistojen arkistoon/Kvarkkiin liittyminen

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Kvarkki-liitännän optiot, jotka hankitaan tarvittaessa ovat arvoltaan 40 770 euroa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Kvarkkiin liittyminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
29.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tieto Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1962361-1
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Etelä-Suomi (FI1C)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:103900 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:103900 EUR

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Kvarkkiin liittyminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
29.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Carestream Health Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2083936-4
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Etelä-Suomi (FI1C)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:175610 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:175610 EUR

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Kvarkkiin liittyminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
29.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Neagen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1796163-3
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:192000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:192000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

EPSHP:llä on lakisääteinen velvoite liittyä kansalliseen KANTA-palveluun digitaalisten kuvien tallentamisen osalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Liittymisen ennakkotyönä tehtiin liittymisvalmisteluihin esiselvitys kevään 2019 aikana. Esiselvityksessä olivat mukana Tieto Finland Oy, Carestream Health Finland Oy ja Neagen Oy. Esiselvityksessä kartoitettiin kaikki liittymiseen vaikuttavat osakokonaisuudet. Lopputuloksena todettiin, että kaikkia kolmea toimittajatahoa tarvitaan toteutuksessa.

Hankitaan suorahankintana käytyyn esiselvitykseen perustuva kokonaisratkaisu kolmelta toimittajalta: Tieto Finland Oy:ltä, Carestream Health Finland Oy:ltä ja Neagen Oy:ltä. Kaikkien kolmen toimittajan ratkaisut yhdessä takaavat EPSHP:n ja sen alueen kuvausten liittämisen kansalliseen KANTA- palveluun. Kokonaisuutta eivät voi muut toimittaa, koska ainoastaan nämä kolme tahoa ylläpitävät EPSHP:n ja alueen kuvantamisratkaisuja jotka ovat yhteydessä Effica- potilaskertomukseen. Hankintakokonaisuus mahdollistaa tulevaisuudessa toimittajariippumattomuuden PACS:n osalta.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole, eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta;

Hankinnan kokonaisarvot ovat seuraavat:

- Tieto Finland Oy 80 800 euroa (alv. 0%) sekä lisäksi vuosittainen tukimaksu 7 700 euroa/vuosi (alv. 0 %),

- Carestream Health Finland Oy 116 900 euroa (alv. 0%) sekä lisäksi ylläpito 5 980 euroa/vuosi (alv. 0 %). Kvarkki-liitännän optiot, jotka hankitaan tarvittaessa ovat arvoltaan 40 770 euroa,

- Neagen Oy 120 000 euroa (alv. 0%) sekä lisäksi ylläpito 24 000 euroa/vuosi (alv. 0 %).

Hankinnan arvo 48 kuukaudelle laskettuna ylläpitoineen ja optioineen on 471 510 euroa (alv. 0 %).

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.7.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Hankintalain 40 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole, eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta;

«« Takaisin