«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lohjan kaupunki : Kunnallistekniikan ja vesihuoltotöiden vuosisopimusurakoitsija

29.07.2019 08:51
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015805
Tarjoukset 30.8.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lohjan kaupunki
Y-tunnus 10683322-0
Yhteyshenkilö Jorma Lehtonen, vesihuoltopäällikkö
Postiosoite Karstuntie 4
Postinumero 08100
Postitoimipaikka Lohja
Maa Suomi
Puhelin +358440456824
Sähköpostiosoite jorma.lehtonen@lohja.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lohja.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lohja?id=247395&tpk=2ef9b50e-fd2e-4a12-9bc5-c256513432c2
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kunnallistekniikan ja vesihuoltotöiden vuosisopimusurakoitsija
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
247395
Hankinnan kuvaus

Tällä tarjouspyynnöllä Lohjan kaupunki pyytää teiltä vuosisopimustarjousta vuosina 2020- 2022 teetettäviin vesihuollon ja kunnallistekniikan korjaus ja pienimuotoisiin rakennustöihin. Tarjouskilpailun jälkeen valituksi tulleiden urakoitsijoiden on loppuvuodesta 2022 mahdollista neuvotella ilman uutta tarjouskilpailua optiovuosista 2022 - 2024. Vuosisopimuksella teetettävät työt ovat pääsääntöisesti vesihuoltoverkoston korjaustöitä ja pienehköjä vesihuollon ja kadunrakennuksen uudisrakennustöitä. Pääosa töistä tehdään normaalin työajan puitteissa, joskin äkillisissä vesihuoltoverkostohäiriöissä toivotaan (ei päivystysvelvollisuutta) valmiutta myös ilta, yö ja viikonlopputöihin. Tarjouskilpailun perusteella valitaan 1-5 vuosisopimusurakoitsijaa. Vuosisopimusurakoitsijoita pyritään käyttämään tasapuolisesti heidän erikoisosaamisen sekä resurssien mukaan. Valittavien urakoitsijoiden kanssa käydään ennen sopimuksen laatimista urakkaneuvottelu. Sopimusehtoina sovelletaan YSE 1998 ehtoja. Yli 20.000 € hankkeista järjestetään sopimusurakoitsijoiden kesken minikilpailutus. Yli 50 000 € hankkeet kilpailutetaan cloudiassa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien ja rautateiden rakentamistyöt; maanpinnoitus. (45230000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.8.2019 10.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin