«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Luonnonvarakeskus : Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI3) -kyselytutkimuksen aineiston keruu

28.07.2019 13:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015768
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 145-357211
Tarjoukset 27.08.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246476&tpk=e3d69611-b596-4451-aba6-b498937620f3

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Luonnonvarakeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0244629-2
Postiosoite:PL 2 (Latokartanonkaari 9)
Postinumero:00791
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kirjaamo
Puhelin:+358 295326000
Sähköpostiosoite:kirjaamo@luke.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.luke.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246476&tpk=e3d69611-b596-4451-aba6-b498937620f3
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI3) -kyselytutkimuksen aineiston keruu
Viitenumero:
1666/02 10 01 00 05/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kyselytutkimuspalvelut. (79311000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI3) -kyselytutkimuksen toteuttaminen, tutkimusaineiston kerääminen ja toimittaminen tarkastettuna sähköisesti sekä kadon selvitys. Aineiston sisällön määrittelystä vastaa Luonnonvarakeskus. Tutkimuksella tuotetaan kattavaa tietoa suomalaisten ulkoilukäyttäytymisestä. Tutkimus on seurantatutkimuksen kolmas vaihe ja jatkoa 1998–2000 ja 2009–2010 toteutetuille vastaaville tutkimuksille. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Luonnonvarakeskus tekee valtakunnallisia luonnon virkistyskäytön inventointeja (LVVI) kymmenen vuoden välein. Niiden avulla selvitetään luonnon virkistyskäytössä tapahtuvia muutoksia. Ensimmäinen valtakunnallinen inventointi toteutettiin v.1998–2000 ja toinen v. 2009–2010. LVVI3-tutkimuksessa toteutetaan vastaava inventointi vuosina 2019–2021. LVVI on väestötasoinen seurantatutkimus, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa luontoliikunnan edistämiseksi kaikille väestöryhmille sekä seurata ulkoilussa tapahtuvia muutoksia. Kysyntää kuvaa tiedot: kuinka moni suomalaisista harrastaa ulkoilua vuoden aikana? Kuinka usein ulkoillaan? Onko eri väestöryhmien ulkoilun harrastamisessa eroja? Kuinka moni on tehnyt luontomatkan, esim. kansallispuistoon? Miten suosittuja ovat perinteiset tai uudet harrastusmuodot, ja vastaavasti mitä muutoksia tapahtuu olosuhdetarpeissa? Tiedonkeruun tavoitteena on koota aineisto, joka edustaa Suomen väestöä ja kuvaa hyvin suomalaisten ulkoilua. Aineiston avulla voidaan tuottaa ulkoilutilastojen perustietoja: •ulkoiluun ja ulkoiluharrastuksiin osallistuminen eri väestöryhmissä •ulkoilukerran ominaisuudet •luontomatkan ominaisuudet •alueiden käyttö aluetyypeittäin luonnonominaisuuksien mukaan: virkistysalueet, talousmetsät, suojelualueet, rannat, saaristo, maaseutuympäristö, mökkien ympäristö Tulokset Uusi inventointi päivittää ulkoilutilastot (2020) ja tuottaa ajankohtaista tietoa tärkeistä ulkoiluun liittyvistä teemoista. Keskeisiä tuloksia julkaistaan Luonnon virkistyskäyttö 2020 (v. 2021) raportissa. Aineistotarpeen kuvaus on liitteessä 1 ja tarjouksessa tulee vastata seuraaviin kohtiin: • Menetelmä ja otanta • Lomakkeen tekninen toteutus, sisältäen karttakysymyksen • Aineiston laadun varmistus • Liitettävät rekisteritiedot • Toteutuksen aikataulu • Tulosten aineiston toimitus • Tutkimuksen vastuuhenkilöt toimittajan puolelta • Hinta ja maksuehdot (sopimus)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Toimeksiannon toteutus vaiheittain rahoituksen varmistuttua. Luonnonvarakeskus voi sitoutua syksyllä 2019 tehtävässä sopimuksessa vain sellaista ajanjaksoa (todennäköisesti vuoden) koskevaan aineistonkeruuseen, jolle rahoitus on varmistunut. Ensimmäisessä sopimuksessa syksyllä 2019 varataan mahdollisuus jatkosopimukselle sitten, kun jatkorahoitus varmistuu.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Luonnonvarakeskus voi sitoutua syksyllä 2019 tehtävässä sopimuksessa vain sellaista ajanjaksoa (todennäköisesti vuoden) koskevaan aineistonkeruuseen, jolle rahoitus on varmistunut. Ensimmäisen sopimuksesen yhteydessä (syksyllä 2019) tilaaja varaa mahdollisuuden jatkosopimukselle jos sitä koskeva jatkorahoitus varmistuu.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
27.8.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:27.8.2019 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Luonnonvarakeskus käyttää valtion yhteisen sähköisen tilaamisen ja laskujen käsittelyjärjestelmää, Handi-palvelua. Tilaukset tehdään järjestelmän kautta. Luonnonvarakeskus vastaanottaa, käsittelee ja arkistoi ostolaskunsa vain verkkolaskuina. Laskut pyydetään lähettämään verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorina toimivan OpusCapita Solutions Oy:n kautta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.7.2019
«« Takaisin