«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Kuulokojeiden korvakappaleen valmistus

26.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015766
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 144-354290
Tarjoukset 27.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=247517&tpk=6a3d2eed-2c1c-41ff-9e9f-8f38decc390b

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0679480-9
Postiosoite:Kajaanintie 50
Postinumero:90029
Postitoimipaikka:OYS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Samuli Kauppinen
Puhelin:+358 83154321
Sähköpostiosoite:samuli.kauppinen@ppshp.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ppshp.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ppshp

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=247517&tpk=6a3d2eed-2c1c-41ff-9e9f-8f38decc390b
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kuulokojeiden korvakappaleen valmistus
Viitenumero:
19458
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuulolaitteiden osat ja varusteet. (33185100-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

PPSHP pyytää tarjousta OYS-Erva -alueelle kuulokojeiden korvakappaleiden valmistuspalvelusta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Pääasiallinen suorituspaikka:

OYS-Erva

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme tarjoustanne korvakappaleiden valmistuksesta palveluna Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaalle. Alueelle haetaan aktiivista palveluntarjoajaa, jonka kanssa voidaan yhteistyössä kehittää palvelua sopimuskauden aikana. PPSHP:n korvakappaleista osa valmistetaan omana työnä ja loput hankitaan skannattuna lähetettävien muottien perusteella palveluntarjoajalta. Skannauksen tarpeen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa. Muilla osallistuvilla yksiköillä ei ole omaa korvakappaleen valmistusta. Palvelun tulee sisältää ostajan käyttöön tuleva korvakappaleiden muottien skannaukseen soveltuva laitteisto eli tietokone+skanneri ohjelmistoineen käyttövalmiina, toimittajan määrittelemä sähköinen järjestelmä tilauksia varten sekä valmis korvakappale käyttövalmiina ostajalle toimitettuna. Skannauslaite ja ohjelmisto ovat tarjoajan omaisuutta ja ostajan käytössä hankintakauden ajan. Ostaja skannaa valmistettavan korvakappaleen muotin ja lähettää skannatun tiedoston toimittajalle, minkä perusteella toimittaja valmistaa ja toimittaa käyttövalmiin korvakappaleen ostajalle. Kuvatun palvelun pitää sisältää korvantauskojeen kovien ja pehmeiden korvakappaleiden valmistus. Palvelusta lähetetään kuukausittainen lasku, jossa toimitetut kappaleet on eritelty. Laskutuskäytännöistä sovitaan tarkemmin osallistuvien yksiköiden kanssa erikseen. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään kaikkiin tämän tarjouspyynnön eri osioissa esitettyihin ehtoihin. Lisäksi kaikki eri osioissa esitetyt vastausta vaativat tai tiedoksi annetut tarjoajaa tai hankittavaa palvelua koskevat vaatimukset ovat tarjoajaa sitovia pakottavia vaatimuksia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintasopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana 6 kk irtisanomisajalla. Hankintayksikkö seuraa jatkuvasti uudelleen kilpailutuksen tarvetta. Seuraavan kilpailutuksen ajankohtaan vaikuttavat mm. valitun sopimustoimittajan toiminta, hintakehitys sekä markkinoilla tapahtuvat muutokset.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Hankintasopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana 6 kk irtisanomisajalla. Hankintayksikkö seuraa jatkuvasti uudelleen kilpailutuksen tarvetta. Seuraavan kilpailutuksen ajankohtaan vaikuttavat mm. valitun sopimustoimittajan toiminta, hintakehitys sekä markkinoilla tapahtuvat muutokset.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
27.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 9 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:27.8.2019 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Hankintasopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana 6 kk irtisanomisajalla. Hankintayksikkö seuraa jatkuvasti uudelleen kilpailutuksen tarvetta. Seuraavan kilpailutuksen ajankohtaan vaikuttavat mm. valitun sopimustoimittajan toiminta, hintakehitys sekä markkinoilla ja hoitoyksikön toiminnassa tapahtuvat muutokset.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.7.2019
«« Takaisin