«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS-Logistiikka : KESKEYTYSILMOITUS: HUS 089-2019 Anestesiatarvikkeet 1

26.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015751
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 144-354585

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS-Logistiikka
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Aino Roponen
Sähköpostiosoite:aino.roponen@hus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: HUS 089-2019 Anestesiatarvikkeet 1
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Anestesia- ja elvytystarvikkeet. (33172000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjousta pyydetään anestesiatarvikkeista. Hankinnan kohteena ovat tarjouspyynnön mukaiset anestesiatarvikkeet. Kyseessä oleva anestesiatarvikkeet 1 -kilpailutus sisältää hengityksenhallinnan tuotteita, mm. intubaatioputket, anestesiamaskit, nieluputket, hengityskostuttimet ja -suodattimet, hengitysletkustot, larynxmaskit ja trakeostomiakanyylit. Tässä tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yksiköt, HUS-jäsenkunnat sekä Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä), Kymsote (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) ja PHHYKY (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä). Tässä tarjouspyynnössä mukana olevista osapuolista käytetään jäljempänä lyhennettä Tilaaja. Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. Sopimukseen sisältyy mahdollinen 1+1 vuoden optio. PHHYKY liittyy sopimukseen 15.12.2021 alkaen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyyntö on jaettu neljääntoista (14) tuotekoriin. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan tuotekoriin, päätös tehdään kunkin tuotekorin osalta erikseen. Jokaisen tuotekorin spesifikaatiot on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1. Yleiset pakottavat vaatimukset koskevat tarjouspyynnön kaikkia tuoteryhmiä, ellei toisin ole ilmoitettu. Tarjottujen tuotteiden tulee olla tarjouspyyntömateriaalista ilmi käyvien vaatimusten mukaisia. Tarjottujen tuotteiden tulee soveltua niille aiottuun käyttötarkoitukseen.Hankinnan kohde on jaettu osiin riippumatta kohdan II.1.6muotoilusta.Osatarjoukset ovat sallittuja. Cloudian rakenteesta johtuen hankintayksikkö on kuvannut hankinnan eri osa-alueet erillisessä liitteessä 1.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

optiokausi 1+1

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 131-321343

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: HUS 089-2019 Anestesiatarvikkeet 1

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinta keskeytetään ja hankintayksikkö valmistelee uuden tarjouspyynnön. Tarjoajien esittämien kysymysten ja hankintayksikön arvion perusteella tarjouspyyntöön tulisi tehdä määrällisesti useita merkittäviä muutoksia ja korjauksia, joten hankinta keskeytetään.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.7.2019
«« Takaisin