«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö : Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun tukipalvelujen kilpailutus

02.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015732
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 149-367932

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0122164-9
Postiosoite:Isonnevantie 8
Postinumero:00320
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.syk.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yksityinen oppilaitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun tukipalvelujen kilpailutus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ruokala- ja ateriapalvelut. (55500000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa on kyse Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun ravintola-, siivous-, kiinteistönhuolto-, uimahalli- ja aulapalveluiden tuottamisesta.

Hankinta on jaettu neljään osa-alueeseen:

A) Ravintolapalveluihin.

B) Siivouspalveluihin.

C) Kiinteistönhuoltopalveluihin sekä.

D) Uimahalli- ja aulapalveluihin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2964216 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ravintolapalvelut
Osa nro:
A
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ruokala- ja ateriapalvelut. (55500000-5)
Ateriapalvelut. (55520000-1)
Kouluateriapalvelut. (55524000-9)
Henkilöstöruokaloiden ja muiden rajoitetulle asiakaskunnalle tarkoitettujen kahviloiden palvelut. (55511000-5)
Kahvilapalvelut. (55330000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Isonnevantie 8, Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueeseen sisältyy ruokapalveluiden tuottaminen koululaisille ja koulun henkilökunnalle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Ylijäämäruuan minimointi10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palvelutuotannon haltuunotto- ja perehdyttämissuunnitelma7,5
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoajan toimenpiteet kouluruuan houkuttelevuuden lisäämiseksi7,5
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoajan sitoutuminen vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden käyttöön5
Hinta 70
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Ravintolapalvelukokonaisuuteen voi kuulua oppilaitoksen edustus- ja vierastarjoilusta sekä opettajainhuoneen kahvituksesta huolehtiminen.

Palveluntuottaja voi halutessaan pitää ravintolaa auki esimerkiksi kahvilana myös iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin oppilaitoksen tiloissa on ulkopuolista toimintaa, esimerkiksi uimahallissa, urheiluhallissa ja oppilaitoksen muissa tiloissa. Palveluntuottaja voi tarjota ruokasalin tiloja ulkopuolisille myös esimerkiksi kokous- tai muuhun vastaavaan käyttöön, mikäli oppilaitoksella ei ole tiloille omaa käyttöä. Hankintayksikkö vastaa vuokraamisesta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Siivouspalvelut
Osa nro:
B
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
Koulujen siivous. (90919300-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Isonnevantie 8, Helsinki.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnnan kohteena on siivouspalveluiden tuottamisen tilaajalle. Siivouspalvelun piiriin kuuluvat oppilaitoksen kaikki kolme rakennusta pois lukien tilat, joiden siivouspalveluista tilaajan palveluksessa oleva siivooja alla yksilöidysti siistii, sekä keittiö- ja ruokasalitilat, joiden siivoamisesta vastaa ravintolapalveluiden tuottaja. Perussiivouksen suorittaminen ruokasalissa kuuluu kuitenkin siivouspalveluista vastaavan palveluntuottajan vastuulle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palveluntuottajan henkilöstön osaamisen kehittäminen10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palvelutuotannon haltuunotto- ja perehdyttämissuunnitelma10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Turvallisten kemikaalien käyttö10
Hinta 70
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kiinteistönhuoltopalvelut
Osa nro:
C
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut. (70330000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Isonnevantie 8, Helsinki.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kiinteistöhuollon palveluiden keskeisenä tehtävänä on kokonaisvastuullisesti huolehtia siitä, että oppilaitoksen tilat (sis. oppilaitoksen kaikki kolme rakennusta; oppilaitoksen päärakennus sekä sivurakennukset; urheilutalo ja ns. rivitalo) palvelevat oppilaitoksen ja sen vuokralaisten käyttötarpeita ja että niitä huolletaan siten, että niissä on turvallista ja miellyttävää työskennellä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palvelutuotannon haltuunotto- ja perehdyttämissuunnitelma10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Yhteistyö- ja kehittämissuunnitelma10
Hinta 80
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Uimahalli- ja aulapalvelut
Osa nro:
D
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vastaanottopalvelut. (79992000-4)
Urheilupaikkojen hoito. (92610000-0)
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. (92000000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Isonnevantie 8, Helsinki.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Valittu palvelunutuottaja vastaa siitä, että uimahallin yleisövuorolla uimahallissa on paikalla yksi henkilö, joka toimii sekä kassahenkilönä että vahtimestarina. Lisäksi uimahallin yleisöuintivuorolla tulee koko ajan olla paikalla vähintään Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:n ohjeen 1/2015 Uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen liitteen 2 ohjeiden mukainen määrä päteviä uinninvalvojia. Tilan ollessa ulosvuokrattuna paikalla tulee olla vahtimestari, mutta ei uinninvalvojaa.

Palveluntuottaja vastaa lisäksi oppilaitoksen tilojen ilta- ja viikonloppukäytön aulapalveluista. Aulapalveluiden tarkoituksena on palvella oppilaitoksen iltakäyttäjiä ja ulkopuolisia vuokraajia, huolehtia käyttäjien turvallisesta toiminnasta oppilaitoksen tiloissa sekä suojata Tilaajan omaisuutta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100
Hinta 100
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjouspyyntöön sisältyi optio mahdollisten aulapalveluiden hankkimisesta myös koulupäivien ajaksi ajalle kello 07.30-16.00.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 065-152020

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
A
Nimi:
Sopimus ravintolapalveluiden järjestämisestä

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
28.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:ISS Palvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0906333-1
Postiosoite:Karvaamokuja 2 a
Postinumero:00380
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:1600000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2123698 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B
Nimi:
Sopimus siivouspalveluiden järjestämisestä

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
28.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:8
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:3
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:ISS Palvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0906333-1
Postiosoite:Karvaamokuja 2 a
Postinumero:00380
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:1200000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:673066 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
C
Nimi:
Sopimus kiinteistönhuoltopalveluiden järjestämisestä

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
15.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:1
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:SOL Palvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2160299-1
Postiosoite:Vanha Talvitie 19A
Postinumero:00580
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:360000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:167452 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
D
Nimi:
Sopimus uimahalli- ja aulapalveluiden järjestämisestä

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.8.2019
«« Takaisin