«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Puolustushallinnon rakennuslaitos : Siivouspalvelut Jyväskylän ja Kajaanin palveluyksiköiden alueilla

24.07.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015717
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 142-349595

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustushallinnon rakennuslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0988874-7
Postiosoite:Isoympyräkatu 10
Postinumero:49400
Postitoimipaikka:Hamina
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Annikki Bro
Puhelin:+358 299831061
Sähköpostiosoite:annikki.bro@phrakl.fi
NUTS-koodi:Hamina (K075)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phrakl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=247614&tpk=2a7e51b2-1648-4426-bf8e-aa829d7b5053
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Siivouspalvelut Jyväskylän ja Kajaanin palveluyksiköiden alueilla
Viitenumero:
Drno 1760/0400/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Siivouspalvelut. (90911200-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

KYSEESSÄ ON ENNAKKOILMOITUS. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Keskusyksikkö käynnistää ulkoistettujen kohteiden siivouspalvelut tarjouskilpailun elokuussa 2019. Tähän hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksesta 1397/2016. Hankintamenettelyksi on valittu rajoitettu menettely. Osallistumishakemuksessa tullaan määrittelemään ehdokkaalle asetetut vähimmäisvaatimukset sekä hankintalain 80 § ja 81 § poissulkuperusteet. Ne ehdokkaat, jotka täyttävät hankintayksikön vaatimukset, tullaan kutsumaan näytöille. Sopimuskausi tullee olemaan 19.12.2019 - 31.12.2024.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä:2

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Siivouspalvelut Jyväskylän palveluyksikön alueella
Osa nro:
1760/0400/2019_1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Siivouspalvelut. (90911200-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylän seutu (S131) , Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tarkemmat paikkakuntakohtaiset tiedot ilmoitetaan osallistumishakemuksessa.

Jyväskylä
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puolustushallinnon rakennuslaitos on puolustusministeriön alainen nettobudjetoitu laitos, joka vastaa puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntija- ja hankintatehtävistä sekä palvelutuotannon järjestämisestä. Rakennuslaitoksen tärkein asiakas on Puolustusvoimat. Rakennuslaitos hankkii Puolustusvoimille maankattavasti yhdenmukaista toimintamallia noudattaen taloudellisesti ja toiminnallisesti parhaat palvelut markkinoilta tai järjestää sopimuksen mukaisen palvelun omana tuotantona kaikissa olosuhteissa, myös poikkeusoloissa ja maanpuolustuksellista valmiutta kohotettaessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:19.12.2019 - 31.12.2024
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Siivouspalvelut Kajaanin palveluyksikkön alueella
Osa nro:
1760/0400/2019_2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Siivouspalvelut. (90911200-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kajaani (K205) , Kajaanin seutu (S182)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tarkemmat paikkakuntakohtaiset tiedot ilmoitetaan osallistumishakemuksessa.

Kajaanin seutu
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puolustushallinnon rakennuslaitos on puolustusministeriön alainen nettobudjetoitu laitos, joka vastaa puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntija- ja hankintatehtävistä sekä palvelutuotannon järjestämisestä. Rakennuslaitoksen tärkein asiakas on Puolustusvoimat. Rakennuslaitos hankkii Puolustusvoimille maankattavasti yhdenmukaista toimintamallia noudattaen taloudellisesti ja toiminnallisesti parhaat palvelut markkinoilta tai järjestää sopimuksen mukaisen palvelun omana tuotantona kaikissa olosuhteissa, myös poikkeusoloissa ja maanpuolustuksellista valmiutta kohotettaessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:19.12.2019 - 31.12.2024
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
19.8.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Luettelo ehdoista ilmenee osallistumishakemuksessa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksen tulee hallita SFS-INSTA 800-1:2019 ja SFS-INSTA 800-2:2019 laatustandardi. Tarjouksen laatijalla ja kohdenäyttöihin osallistuvalla tulee olla: INSTA tietotaso 4 + puhtausalan ammattitaitovaatimukset. Sopimuksesta vastaavalla palveluntuottajan yhteyshenkilöllä tulee olla: INSTA tietotaso 4 + puhtausalan ammattitaitovaatimukset. Palveluntuottajan työnjohtajalla tai esimiehellä ja sijaisilla sekä tarkastajalla tulee olla: vähintään INSTA tietotaso 3 + puhtausalan ammattitaitovaatimukset. INSTA tarkastuksia voi tehdä vain kohteeseen nimetty esimies tai hänen sijainen, joilla on vähintään INSTA tietotaitotaso 3 + puhtausalan ammattitaitovaatimukset. Siivoojan INSTA:n tietotaitotason tulee olla vähintään 2. Palveluntuottajalla tulee olla riittävästi ammattitaitoista, luotettavaa ja tietotaitovaatimukset omaavia työntekijöitä ja esimiehiä. Osallistumishakemuksen liitteenä on luettavissa yhteistyökohtainen turvallisuussopimus, KATAKRI-ote, suppea henkilöturvallisuusselvitys ja vaitiolovakuutus. Hankintaan liittyen liikutaan sotilasalueella tai -kohteissa joten palveluntuottajan tulee huolehtia, että sen henkilöstö noudattaa tilaajalta tai asiakkaalta (Puolustusvoimat) saamiansa sotilasalueita tai -kohteita koskevia turvallisuusohjeita ja määräyksiä. Kaikki ed. mainitut määräykset ja ohjeet koskevat koko tarjouskilpailua. Näytöille osallistuvat henkilöt allekirjoittavat vaitiolovakuutuksen. Ulkomaiden kansalaisilta edellytetään vaitiolovakuutuksen lisäksi Personal Security Clearence (PSCC). Puolustusvoimilla on oikeus evätä henkilöltä sotilasalueelle sekä turvaluokiteltuun tietoon pääsy turvallisuusselvityksen tulokseen sekä riskien arviointiinsa perustuen, erikseen syytä ilmoittamatta.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Yrityksen tulee hallita SFS-INSTA 800-1:2019 ja SFS-INSTA 800-2:2019 laatustandardi. Kts. luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot ilmenevät osallistumishakemuksessa. Ennen sopimuksen allekirjoitusta hankintayksikkö tulee tarkistamaan sopimuksen piiriin tulevien henkilöiden ammattipätevyydet ja tutkintotodistukset.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.5) Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
1.11.2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.7.2019
«« Takaisin