«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus:
Lappeenrannan kaupunki : KESKEYTYSILMOITUS Lappeenrannan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalvelut sekä naulakkopalvelut

24.07.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015714
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 142-350707

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/23/EU (Käyttöoikeussopimus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lappeenrannan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0162193-3
Postiosoite:PL 11
Postinumero:53101
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jaana Pousi-Hietala
Puhelin:+358 408359989
Sähköpostiosoite:jaana.pousi-hietala@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lappeenranta.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Lappeenrannan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalvelut sekä naulakkopalvelut
Viitenumero:
C19/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ravintola- ja tarjoilupalvelut. (55300000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lappeenrannan kaupunki pyysi tarjouksia Lappeenrannan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalvelun sekä naulakkopalvelun hoitamisesta käyttöoikeussopimuksena ajalle 1.8.2019 - 31.7.2024. Kaupunki etsi asiakaspalveluhenkistä yrittäjää hoitamaan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalvelua sekä naulakkopalvelua omana liiketoimintanaan, jota varten se aikoi vuokrata yrittäjälle käyttöön kaupunginteatterin yleisölämpiön tilat varusteineen. Tarkempi määrittely ja kuvaus on tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Kyseessä oli käyttöoikeussopimus, jonka tarkoituksena on taata Lappeenrannan kaupunginteatterin asiakkaille laadukkaat kahvila- ja ravintolapalvelut sekä naulakkopalvelut ja kehittää niitä edelleen yhteistyössä tilaajan kanssa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Lappeenrannan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalvelut
Osa nro:
A
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ravintola- ja tarjoilupalvelut. (55300000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lappeenrannan kaupunginteatterin yleisölämpiötilat os. Kaivokatu 5, 53100 Lappeenranta.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön kohteena on Lappeenrannan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalvelun tarjoaminen Tilaajille tässä tarjouspyynnössä määritellyillä ehdoilla. Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.7.2024. Tarjouspyynnön liitteenä on sopimusluonnos, jonka pohjalta sopimus tullaan tekemään. Sopimuskausi määräaikainen ajalla 1.8.2019 - 31.7.2024. Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella tekemällä sopimus yhdestä (1) optiovuodesta kerrallaan kausille 1.8.2024 - 31.7.2025 ja 1.8.2025 - 31.7.2026.. Tilaaja päättää mahdollisesta option käytöstä erikseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerusteLaatu
PerusteHinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 31.7.2024
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Lappeenrannan kaupunginteatterin naulakkopalvelut
Osa nro:
B
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vastaanottopalvelut. (79992000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lappeenrannan kaupunginteatterin yleisölämpiötilat os. Kaivokatu 5, 53100 Lappeenranta.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön kohteena on Lappeenrannan kaupunginteatterin naulakkopalvelun tarjoaminen Tilaajille tässä tarjouspyynnössä määritellyillä ehdoilla. Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.7.2024. Tarjouspyynnön liitteenä on sopimusluonnos, jonka pohjalta sopimus tullaan tekemään. Sopimuskausi määräaikainen ajalla 1.8.2019 - 31.7.2024. Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella tekemällä sopimus yhdestä (1) optiovuodesta kerrallaan kausille 1.8.2024 - 31.7.2025 ja 1.8.2025 - 31.7.2026.. Tilaaja päättää mahdollisesta option käytöstä erikseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerusteLaatu
PerusteHinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 31.7.2024
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksentekomenettely, johon liittyy ennakkoon julkaistu käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 086-208142

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Osa nro:
A
Nimi:
Lappeenrannan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalvelut

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Osa nro:
B
Nimi:
Lappeenrannan kaupunginteatterin naulakkopalvelut

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Tässä hankinnassa on saatu vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous, joten kilpailua ei syntynyt. Lappeenrannan kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta on 12.6.2019 tehnyt päätöksen hankinnan keskeyttämisestä (6/2019, 64 §). Hankinnasta tullaan järjestämään uusi tarjouskilpailu täsmennetyin vaatimuksin.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.7.2019
«« Takaisin