«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Tulli : GC-MS-laitteistojen hankinta laittoman maahantuonnin näytteille

22.07.2019 17:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015642
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 140-344802

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tulli
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245442-8
Postiosoite:Opastinsilta 12
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutukset@tulli.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tulli.fi/fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
GC-MS-laitteistojen hankinta laittoman maahantuonnin näytteille
Viitenumero:
37/01.06.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kaasukromatografit. (38432210-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on GC-MS-laitteistojen (kaasukromatografi-yksöiskvadrupolimassaspektrometri) ja toistaiseksi voimassa olevien täyshuoltosopimusten hankinta Tullilaboratorioon. GC-MS-laitteistoilla on tarkoitus käyttää laittoman maahantuonnin näytteiden analysoimiseen.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 348250.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta sisältää 1+3 GC-MS-laitteistoa, mikä tarkoittaa sitä, että Tulli tulee aluksi hankkimaan yhden (1) GC-MS-laitteiston ja toistaiseksi voimassa olevan täyshuoltosopimuksen. Lisäksi Tullilla on oikeus optiona hankkia kolme (3) GC-MS-laitteistoa ja toistaiseksi voimassa olevat täyshuoltosopimukset hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397 / 2016) 41 §:n mukaisesti kolmen (3) vuoden kuluessa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinta sisältää 1+3 GC-MS-laitteistoa, mikä tarkoittaa sitä, että Tulli tulee aluksi hankkimaan yhden (1) GC-MS-laitteiston ja toistaiseksi voimassa olevan täyshuoltosopimuksen. Lisäksi Tullilla on oikeus optiona hankkia kolme (3) GC-MS-laitteistoa ja toistaiseksi voimassa olevat täyshuoltosopimukset hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397 / 2016) 41 §:n mukaisesti kolmen (3) vuoden kuluessa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 017-035261

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
37/01.06.01/2019
Nimi:
GC-MS-laitteistojen hankinta laittoman maahantuonnin näytteille

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
19.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Agilent Technologies Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1553618-2
Postiosoite:Hevosenkenkä 3
Postinumero:02600
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:customercare_finland@agilent.com
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:348250 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:348250 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.7.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Tulli ei ole pyrkinyt keinotekoisesti kaventamaan hankinnan kohdetta tai ehdottomia vähimmäisvaatimuksia, vaan vaatimukset on kirjoitettu Tullilaboratorion tarpeisiin ja nykyiseen toimintaan perustuen. Hankintayksikkö on julkaissut hankintaan liittyen ennakkoilmoituksen 23.1.2019 ja toimittajien kanssa käytyjen teknisten vuoropuhelujen perusteella Tulli on pyrkinyt selvittämään, onko markkinoilla toimittajia, jotka kykenisivät tarjoamaan GC-MS-laitteistoja Tullilaboratorion tarpeisiin. Lähtökohtana ennakkoilmoituksen julkaisemisessa on ollut, että tämä hankinta kilpailutettaisiin. Hankittaville GC-MS-laitteistoille on asetettu seuraavia ehdottomia vähimmäisvaatimuksia. Laitteistojen on pystyttävä toimimaan retentioaikalukituksella (RT-lukitus). Tullilaboratorion nykyinen laittoman maahantuonnin näytteiden kirjasto on rakennettu RT-lukituksen ympärille, mitä voidaan pitää ehdottomana vaatimuksena uusissakin GC-MS-laitteistojen hankinnassa, jotta vältetään yhteensopimattomien GC-MS-laitteistojen hankinta ja varmistetaan laittoman maahantuonnin näytteiden analyysitoiminnan jatkuvuus. GC-MS-laitteistoja joudutaan hankkimaan portaittain, minkä takia vanhojen ja uusien GC-MS-laitteistojen on pystyttävä toimimaan kitkattomasti keskenään. Lisäksi RT-lukitus vaatimuksella varmistetaan, että uudet GC-MS-laitteistot kykenevät hyödyntämään vuosien mittaan kehitettyä vertailuainekirjastoa. Kirjaston rakentamiseen käytetty rahallinen arvo ja työmäärä ovat niin merkittävät, että uuden kirjaston rakentaminen on käytännössä mahdotonta. Uudet GC-MS-laitteistot tulee myös pystyä liittämään Tullilaboratorion olemassa olevaan GC-FTIR-laitteistoon. Näiden laitteiden yhdistämisellä tavoitellaan Tullilaboratorion laittoman maahan tuonnin näytteiden analyysitoiminnan merkittävää tehostamista ja kehittämistä. Toiminnan yhtenä tehostamisen edellytyksenä on, että GC-MS-FTIR-laitteistoja voidaan käyttää ainoastaan kahdella (2) ohjelmistolla. Kolmen (3) ohjelmiston käyttö tekisi GC-MS-FTIR-laitteistojen käytöstä liian monimutkaista ja haastavaa. Lisäksi GC-MS-laitteistojen toimittajalla olla erityistä tietotaitoa ja kokemusta edellä mainitun kombinaation toteuttamisesta, jotta voidaan varmistua GC-MS-FTIR-laitteiston toimivuudesta. Markkinakartoituksesta ja teknisessä vuoropuhelussa toimittajilta saatujen vastausten perusteella markkinoilta ei löydy kuin yksi (1) toimittaja, joka kykenee tarjoamaan Tullilaboratorion tarpeisiin soveltuvat GC-MS-laitteistot.

«« Takaisin