«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
A- Tulkkaus Oy : Kuulo-, näkö- ja kuulonäkövammaisten sekä puhevammaisten tulkkauspalveluiden hankinta

19.07.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015622
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 139-342651
Tarjoukset 13.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=245173&tpk=01ecdc3f-3247-4d95-a266-4c427a3b3262

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:A- Tulkkaus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2103384-8
Postiosoite:Silkkitehtaankatu 5 C
Postinumero:01300
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Elina Impola
Puhelin:+358 983911
Sähköpostiosoite:elina.impola@vantaa.fi
Faksi:+358 983923000
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://a-tulkkaus.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vantaa

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=245173&tpk=01ecdc3f-3247-4d95-a266-4c427a3b3262
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kaupungin tytäryhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Palvelu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kuulo-, näkö- ja kuulonäkövammaisten sekä puhevammaisten tulkkauspalveluiden hankinta
Viitenumero:
1392/02.09.01.02/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2), Kuulovammaisille (EA19-9), Näkövammaisille (EA21-5), Puhevammaisille (EA18-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

A-Tulkkaus Oy on hankkimassa kuulo-, näkö-, kuulonäkö- ja puhevammaisten tulkkauspalvelujen tuottajaa yhtiön omistajille, jotka ovat lain mukaan velvollisia järjestämään tulkkauspalvelut vammaisille henkilöille. Tuotettujen palveluiden arvonlisäveroprosentti tulee olla 0%. Yhtiön omistaa Vantaan kaupunki, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Keravan kaupunki ja HUS kuntayhtymä. Palvelun tuottamisen paikkana ovat pääsääntöisesti omistajien tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kasvatus ja opetuspalvelut (koulut, terveysasemat, sairaalat, neuvolat, sosiaalitoimistot ja päiväkodit).

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 800000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tulkkauspalvelut. (79540000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

A-Tulkkaus Oy on hankkimassa kuulo-, kuulonäkö-, näkö- ja puhevammaisille viittomakielen-, sekä kosketus- ja kirjoitustulkkauspalveluita. Palveluntuottajan tarjoaman tulkin tulee olla tulkin (AMK), viittomakielen- ja puhevammaisten tulkki tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut. Palvelua on kuvattu tarkemmin liitteesä 3 Tulkkipalveluiden palvelunkuvaus. Palveluntuottajan on tarjottava myös viittomakielen tulkkeja, jotka ovat erikoistuneet kirjoitustulkkaukseen, puhevammaisten tulkkaukseen tai kuurosokeiden tulkkaukseen (esim. taktiilit tulkkausmuodot, kuvailun, opastamisen ja haptiset menetelmät). Tulkkauspalvelu on henkilökohtainen palvelu ja kommunikointimenetelmä asiakkaalle, joten palveluntarjoajalta ja varapalveluntarjoajalta vaaditaan haluttujen tulkkien tai tulkkauspalveluiden hankkimista tai lisäämistä omien tulkkipalveluiden tarjontaan. Palvelun järjestäminen perustuu Suomen lakeihin, jotka joko velvoittavat viranomaisen järjestämään tulkkauksen tai suosittelevat tulkkauksen järjestämistä vammaiselle henkilölle. Tämä koskee tilanteita, joissa viranomainen on aloitteentekijä. Nämä lait ovat mm: - Hallintolaki - Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista - Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Hankittavan palvelun tulee kattaa suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen, viitotun puheen, kirjoitustulkkauksen sekä muut kuulo-, kuulonäkö- ja näkövammaisille sekä puhevammaisille henkilöille järjestettävässä tulkkauksessa käytettävät kommunikaatiomenetelmät. Viittomakielen etätulkkaus voidaan suorittaa myös pikatulkkauksena, joka tarkoittaa sitä, että asiakkaan ei tarvitse varata palvelua ennalta, vaan ottaa yhteyden suoraan tulkkiin puhelimella ja tulkkaus suoritetaan pikatulkkaukseen kehitetyllä sovelluksella. Pikatulkkaus on etätulkkauspalvelu videopuhelun välityksellä kaksi- tai kolmepiste mahdollisuudella asiakkaille, joille menetelmä soveltuu. Kaksi piste tulkkauksessa tulkattava, tulkki ja viranomainen ovat kahdessa eri tilassa/ paikassa. Kolmipiste tulkkauksessa tulkattava, tulkki ja viranomainen ovat kaikki eri tiloissa/ paikoissa. Hankittavien tulkkauspalveluiden määrä riippuu A-Tulkkaus Oy:n omistaja-asiakkaiden organisaatioissa työskentelevien ja tulkkauspalveluja tarvitsevien työntekijöiden määrästä ja heidän tulkkauspalveluiden tarpeesta. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Lainsäädännössä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa siihen, paljonko palvelua hankitaan. Lainsäädännön muutokset on huomioitava myös muissa palveluun liittyvissä asioissa, kuten mahdollinen muutos tulkkauksien tallentamisessa. A- Tulkkaus Oy tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden palveluntuottajan (halvin tarjous) ja yhden varatoimittajan (toiseksi halvin tarjous).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimuskautta yhdellä (1) kahden (2) vuoden optiolla.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisähankinta mahdollisuuksia ovat erityiset henkilökohtaiset kommunikointimenetelmät, jolloin palveluntarjoaja tai varapalveluntarjoaja on velvollinen hankkimaan halutun/ vaaditun kommunikointimenetelmän osaavan tulkin asiakkaalle. Muunkielisiä viittomakieliä sekä tukiviittomia osaavien tulkkien palveluiden hankkiminen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.9.2019 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.7.2019
«« Takaisin