«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Vankiterveydenhuollon yksikkö : KESKEYTYSILMOITUS Suun terveydenhuollon tarvikkeet ja tarveaineet Vankiterveydenhuollon (VTH) yksikön hammashoitoloihin

19.07.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015604
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 139-342195

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vankiterveydenhuollon yksikkö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2703935-1
Postiosoite:Mannerheimintie 166
Postinumero:00270
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuuli Bernard
Sähköpostiosoite:tuuli.bernard@vth.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vth.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Suun terveydenhuollon tarvikkeet ja tarveaineet Vankiterveydenhuollon (VTH) yksikön hammashoitoloihin
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Hammashoidon alan välineet ja laitteet. (33130000-0), Hoitolääketieteeseen (LA44-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat suun terveydenhuollon tarvikkeet ja tarveaineet Vankiterveydenhuollon (VTH) yksikön hammashoitoloihin. Hankinnassa on kolme osa-aluetta (tuotekorit 1.-3.). Tarjoajan on tarjottava korin kaikkia tuoteita (100%). Tarkempi luettelo tuotekorien tuotteista ja niiden vaatimuksista on tarjouspyynnön hintaliitteissä 1-3. Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely siihen valittujen toimittajien kesken. Puitejärjestelyn kesto on 24kk. Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä erikseen kunkin optiovuoden osalta ja ilmoittaa option käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Tilaaja ei sitoudu hankinnassa määrä- tai vähimmäisostovelvoitteisiin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Hankinta keskeytetty. Lisäselvitys keskeyttämisestä jakson VI lisätiedoissa.
Osa nro:
1.-3.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hammashoidon alan välineet ja laitteet. (33130000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vankiterveydenhuollon hammashoitolat

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus 13.06.2019 julkaistiin HILMA:ssa numerolla 2019-013281 ja EUVL:ssä numerolla : 2019/S 115-281744 Tarjouspyyntö liitteineen oli julkaistuna sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=243868&tpk=d6959953-31f0-4dec-ad4f-36ded388a55e Tarjoukset pyydettiin toimittamaan 7.8.2019 klo 13:00, tarjousten voimassaolo 6 kuukautta tarjouksen määräpäivästä. Kysymykset tuli esittää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi/hanki-toimittajaportaalissa 12.7.2019 klo 14.00 mennessä. Kysymyksia tuli yhteen 57, joihin ei ole vielä vastattu. Hankintamenettelyn aikana ei ole annettu tarjouksia, eikä tehty sopimuksia. Hankintamenettelyn aikana on ilmennyt, että tarjouspyynnössä on useita tarjouksen tekemistä vaikeuttavia kohtia, mistä johtuen tarjousten tasapuolinen vertailu ei olisi mahdollista. Hankintayksiköllä on tarve tehdä muutoksia hankinnan vaatimuksiin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksen kesto 24kk, sopimusta voidaan jatkaa. Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä erikseen kunkin optiovuoden osalta ja ilmoittaa option käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Katso edellä kuvaus mahdollisuuksista.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tuotekori 1. Paikkaushoidon tarvikkeet
Osa nro:
1.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hammashoidon alan välineet ja laitteet. (33130000-0), Hoitolääketieteeseen (LA44-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vankiterveydenhuollon hammashoitolat

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuotekori 1. Paikkaushoidon tarvikkeet Luettelo tuotekorin 1. tuotteista ja niiden vaatimuksista on tarjouspyynnön hintaliitteessä 1. Lasi-Ionomeerit Valokovetteiset yhdistelmämuovit Flow-muovit Bulk Fill- Ja Bulk Fill Flow -muovit Väliaikaiset täyteaineet Sidosaineet Etsausaineet Paikkaushoidon muut käsittely- ja eristysaineet Yleiset sekoitus- ja vientikärjet Matriisit Muut paikkaustarvikkeet Ienretraktio Parapulpaalinastat ja -porat titaani Lasikuitulujitteet Puudutusneulat mm-kierteellä ja muut puudutustuotteet Poranterät Fg-kiinnityksen poranterät W-kiinnityksen poranterät Kirurgiassa käytettäviä poria Jyrsimet (freesarit) Kiillotus ja viimeistely Potilasvaihdon tuotteet Potilaan ja henkilökunnan suojaus Syljenimu Puhdistus- ja desinfiointiaineet Vanutuotteet Huollon tuotteet ja varaosat Huoltotarvikkeet Varaosia

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksen kesto 24kk, sopimusta voidaan jatkaa. Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä erikseen kunkin optiovuoden osalta ja ilmoittaa option käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Katso edellä kuvaus mahdollisuuksista.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tuotekori 2. Juurenhoito
Osa nro:
2.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hammashoidon alan välineet ja laitteet. (33130000-0), Hoitolääketieteeseen (LA44-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vankiterveydenhuollon hammashoitolat

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuotekori 2. Juurenhoito Luettelo tuotekorin 2. tuotteista ja niiden vaatimuksista on tarjouspyynnön hintaliitteessä 2. Juurenhoidon tuotteet Juurenhoidon aineet Kofferdam-tarvikkeet Juurikanavan kuivausnastat Guttaperkkanastat Juurenhoidon muut tuotteet Juurenhoidon neulat ja kärjet Juurikanavaneulat, ei-koneellinen tekniikka, stopparilla Koneellinen juurenhoito

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksen kesto 24kk, sopimusta voidaan jatkaa. Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä erikseen kunkin optiovuoden osalta ja ilmoittaa option käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Katso edellä kuvaus mahdollisuuksista.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tuotekori 3. Muut suunhoidon tuotteet
Osa nro:
3.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hammashoidon alan välineet ja laitteet. (33130000-0), Hoitolääketieteeseen (LA44-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vankiterveydenhuollon hammashoitolat

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuotekori 3. Muut suunhoidon tuotteet Luettelo tuotekorin 3. tuotteista ja niiden vaatimuksista on tarjouspyynnön hintaliitteessä 3. Profylaksian ja parodontologian tuotteet Lakat ja geelit hampaiden käsittelyyn Muut aineet hampaiden ja suun käsittelyyn Harjat, siveltimet ja tarvikkeet Protetiikan ja jäljentämisen tuotteet Jäljennösaineet Purennanrekisteröinti Jäljennösaineiden jakelijat ja kärjet Kiinnityssementit, eri värit Muut protetiikan tarvikkeet Kuvantaminen Röntgenfilmit ja tarvikkeet Digitaalinen kuvantaminen Digora-järjestelmään Välinehuollon tuotteet Huoltoöljyt ja –tarvikkeet

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksen kesto 24kk, sopimusta voidaan jatkaa. Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä erikseen kunkin optiovuoden osalta ja ilmoittaa option käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Katso edellä kuvaus mahdollisuuksista.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 115-281744

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1.
Nimi:
Tuotekori 1. Paikkaushoidon tarvikkeet

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2.
Nimi:
Tuotekori 2. Juurenhoito

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3.
Nimi:
Tuotekori 3. Muut suunhoidon tuotteet

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1.-3.
Nimi:
Hankinta keskeytetty. Lisäselvitys keskeyttämisestä jakson VI lisätiedoissa.

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinta keskeytetään kokonaisuudessaan. Koska hankintamenettely keskeytetään, kysymyksiin vastaamisesta luovutaan. Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä. Muutokset hankinnan kohteissa ja tarpeissa hankinnan aikana sekä tarjouspyynnön vertailuperusteiden virheellisyydet ovat syitä, jotka on oikeuskäytännössä katsottu hyväksyttäviksi syiksi. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin. Hankintayksiköllä on tarve tehdä muutoksia hankinnan vaatimuksiin. Hankinnan kohteesta järjestetään uusi kilpailutus.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Vankiterveydenhuollon yksikkö
Postiosoite:Mannerheimintie 166, PL 30
Postinumero:00271
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@thl.fi
Internet-osoitehttp://www.vth.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.7.2019
«« Takaisin