«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Nurmijärven kunta : Peruskorjauksiin ja kunnossapitoon liittyvät putkityöt

03.09.2019 10:24
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015596
Tarjoukset 30.9.2019 klo 12.30 mennessä osoitteeseen:
Nurmijärven kunta 9014643-2 /
Tilakeskus
Putkityöt2020-2022Jouni Kämppä
PL 37
01901
Nurmijärvi
Puh. +3589250021
Fax. +358925002010

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Nurmijärven kunta
Y-tunnus 9014643-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tilakeskus
Yhteyshenkilö Jouni Kämppä
Postiosoite PL 37
Postinumero 01901
Postitoimipaikka Nurmijärvi
Maa Suomi
Puhelin +3589250021
Sähköpostiosoite jouni.kamppa@nurmijarvi.fi
Faksi +358925002010
Internet-osoite (URL) http://www.nurmijarvi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Peruskorjauksiin ja kunnossapitoon liittyvät putkityöt
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Putkityöt2020-2022
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteina ovat Nurmijärven kunnan tilakeskuksen omistamien kiinteistöjen peruskorjauksiin ja kunnossapitoon liittyvät pienehköt putkityöt. Kohteet ja töiden sisältö määritellään kohdekohtaisesti.

Sopimuskausi on 1.1.2020- 31.12.2021. Sopimusta voidaan jatkaa erikseen sovittavalla optiolla kaudelle 1.1.2022-31.12.2022.

Puitesopimuksen piirissä hankinnat tehdään erillisillä tilauksilla tämän tarjouskilpailun tuloksena syntyvä hinnoittelu ja muut ehdot huomioon ottaen ensisijaisesti halvimmalta toimittajalta. Toissijaisesti hankinnat voidaan tehdä myös muilta puitesopimuksen piiriin valituilta toimittajilta, jos ensisijainen toimittaja ei kykene toimittamaan vaadittua palvelua tai tuotetta sopimuksessa mainituin ehdoin tai hankittavaan kohteeseen on toiminnallisista tai aikataulusyistä valittava joku muu toimittaja. Sopimuskumppanien kesken voidaan myös tarvittaessa järjestää kohdekohtainen minikilpailutus pienehköistä putkiurakoista.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Putkityöt. (45330000-9)
Päänimikkeistö
Putki- ja viemäröintityöt. (45332000-3)
Kaasuasennukset. (45333000-0)
Lämpöeristystyöt. (45321000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Nurmijärvi (K543)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouksen antajalta edellytetään, että tällä on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset työn toteuttamiseen ja ko. tarjouksen antaja on suoriutunut yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Edellytysten täyttämisen osoittamiseksi tarjouksen liitteeksi on toimitettava riittävät todistukset ja selvitykset seuraavista asioista:

1. Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet

2. Tarjovalla yrityksellä tulee olla erikseen nimettynä työnjohtaja, jolla on edellytykset tarvitaessa toimia rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymänä kvv-työnjohtajana.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

1. Tarjouksen liitteenä on toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvitykset: Tilaajavastuu.fi tai Rakentamisen Laatu Ry:n palvelusta tulostettu yritysraportti ja/tai kaupparekisteriote, selvitys ennakonperintä- ja työnantajarekisteriin kuulumisesta, todistus maksetuista veroista, sosiaaliturva- ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista yrityksessä, selvitys ulkopuolisen työvoiman käytöstä yrityksessä sekä selvitykset työterveyshuollon järjestämisestä yrityksessä ja henkilökunnan tapaturmavakuutuksesta. Tiedot eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia.

2. Tarjouksen liittenä on toimitettava selvitys yrityksen palveluksessa olevan työnjohtajan pätevyydestä (CV referenssitietoineen) sekä selvitys yrityksen resursseista.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintayksiköllä on oikeus toimittaa tarjouspyyntöjä myös suoraan ko. palvelun tuottajille.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.9.2019 12.30
Tarjousten voimassaoloaika

3 kk viimeisestä tarjous päivämäärästä eli 30.12.2019 saakka

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Vuositarjouspyyntoputkityot2020-2022.pdf

Putkityot2020-22tarjouslomake.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin