«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
2M-IT Oy : Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvät järjestelmä-, menetelmä- ja sovelluskoulutukset sekä muut vastaavat koulutukset

18.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015576
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 138-340265
Osallistumishakemukset 18.07.2023 klo 10.09 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/2m?id=245686&tpk=14edd062-2f30-46c3-a405-c1b3aca729be

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:2M-IT Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859795-3
Postiosoite:Joukahaisenkatu 9 B
Postinumero:20520
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuija Rantala
Puhelin:+358 442231509
Sähköpostiosoite:hankinnat@2m-it.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.2m-it.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/2m

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/2m?id=245686&tpk=14edd062-2f30-46c3-a405-c1b3aca729be
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
ICT palvelualan yritys
I.5) Pääasiallinen toimiala
ICT - palveluntuottaja

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvät järjestelmä-, menetelmä- ja sovelluskoulutukset sekä muut vastaavat koulutukset
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

2M-IT Oy (jäljempänä myös "Tilaaja") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvien järjestelmä-, menetelmä- ja sovelluskoulutuksien sekä muiden vastaavien koulutusten hankkimista varten.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveydenhuoltoalan koulutuspalvelut. (80320000-3)
Henkilöstökoulutus. (79632000-3)
Henkilökunnan koulutuspalvelut. (80511000-9)
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Dynaamisen hankintajärjestelmän mukaisia koulutuspalveluja tarjoavat organisaatiot voivat jättää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu osallistumispyynnön liitteenä olevalla ESPD-lomakkeella sekä osallistumispyynnön osiossa "Muut ehdot". Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä. Dynaamisella hankintajärjestelmällä hankitaan mm. seuraavia koulutuspalveluita Tilaajalle: • järjestelmäkoulutukset • menetelmäkoulutukset • sovelluskoulutukset • projektiosaaminen ja hankejohtaminen • muut vastaavat koulutukset Koulutuksiin voivat osallistua 2M-IT:n henkilöstö sekä sen asiakkaiden henkilöstö. Hankittavat koulutuspalvelut kohdistuvat tarjouspyynnössä tarkemmin yksilöitäviin ja nimettäviin sosiaali- ja terveydenhuollon sovelluksiin ja tietojärjestelmiin sekä tukijärjestelmiin (esim. talous, HR, toiminnan- ja tuotannonohjaus, asianhallinta ja vastaavat) tai ovat yleisiä projektiosaamiseen ja hankejohtamiseen liittyviä koulutuksia tai edellä mainittuihin liittyviä laajempia koulutusohjelmia. Hankittavien koulutusten koulutuskieli voi tapauskohtaisesti olla suomi tai englanti. Koulutukset voivat olla täydennys- tai lisäkoulutusta tai ne voivat johtaa esim. osallistujien sertifiointiin tai muuhun erityispätevyyteen. Lisätietoa osallistumispyynnön "Muut tiedot" -osiossa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

2M-IT voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä julkaistavissa tarjouspyynnöissä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. ESPD-lomake

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.7.2023 10:09
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.7.2019
«« Takaisin