«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Väylävirasto : Mt 101 Kehä I parantaminen Laajalahden kohdalla, rakennuttamispalvelut

19.07.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015563
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 139-342965

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:jarmo.nirhamo@vayla.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.vayla.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:maiju.kivioja-korhonen@espoo.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.espoo.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
maanteiden hallinointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mt 101 Kehä I parantaminen Laajalahden kohdalla, rakennuttamispalvelut
Viitenumero:
VÄYLÄ/2073/02.01.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Väylävirasto ja Espoon kaupunki toteuttavat hankkeen Mt101 Kehä I parantaminen Laajalahden kohdalla.

Tämän tarjouspyynnön toimeksianto koskee hankkeen rakennuttamista ja valvontaa. Tehtävä on tarkemmin määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hanke sisältää Kehä I:n parantamisen Turunväylän ja Otaniemen välisellä osuudella. Hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä ja seitsemän (7) uutta siltaa, melusuojausta, pohjanvahvistuksia, kuivatusjärjestelmiä ja muita teknisiä järjestelmiä. Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös Kehä I ylittävä Raide-Jokerin silta S2 sekä Raide-Jokerin pengerrakenteita. Lisäksi hankkeen yhteydessä toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti HSY:n vesihuoltojärjestelmien rakentamista ja saneeraamista.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 412000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Väylävirasto ja Espoon kaupunki toteuttavat hankkeen Mt101 Kehä I parantaminen Laajalahden kohdalla.

Tämän tarjouspyynnön toimeksianto koskee hankkeen rakennuttamista ja valvontaa. Tehtävä on tarkemmin määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hanke sisältää Kehä I:n parantamisen Turunväylän ja Otaniemen välisellä osuudella. Hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä ja seitsemän (7) uutta siltaa, melusuojausta, pohjanvahvistuksia, kuivatusjärjestelmiä ja muita teknisiä järjestelmiä. Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös Kehä I ylittävä Raide-Jokerin silta S2 sekä Raide-Jokerin pengerrakenteita. Lisäksi hankkeen yhteydessä toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti HSY:n vesihuoltojärjestelmien rakentamista ja saneeraamista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu60
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta40
Hinta Laatu 60%, hinta 40%
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 063-146891

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
IT192073A19
Nimi:
Mt101, Kehä I Laajalahden kohta, rakennuttajakonsultti

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll CM Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0692498-4
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:412000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:412000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.7.2019
«« Takaisin