«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen muodostama hankintarengas : Pelastustoiminnan operatiivisen henkilöstösuunnittelun ja työajan hallinnan tietojärjestelmän käyttöoikeuden ja ylläpidon puitejärjestely (HESU-2020)

17.07.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015517
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 137-338208

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen muodostama hankintarengas
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 112
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Henri Nordenswan
Puhelin:+358 931030010
Sähköpostiosoite:pel.hankinta@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/pel
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Itä-Uudenmaan pelastuslaitos /Porvoon kaupunk
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1061512-1
Postitoimipaikka:Porvoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pel.hankinta@hel.fi
NUTS-koodi:Porvoo (K638)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.iupela.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Keski-Uudenmaan pelastuslaitos /Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124610-9
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pel.hankinta@hel.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ku-pelastus.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos /Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pel.hankinta@hel.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.lup.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Pirkanmaan pelastuslaitos /Tampereen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0211675-2
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pel.hankinta@hel.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Varsinais Suomen pelastuslaitos /Turun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0204819-8
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pel.hankinta@hel.fi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vspelastus.fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Pelastustoiminnan operatiivisen henkilöstösuunnittelun ja työajan hallinnan tietojärjestelmän käyttöoikeuden ja ylläpidon puitejärjestely (HESU-2020)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos/Espoon kaupunki, Tampereen kaupunki/Pirkanmaan pelastuslaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos pyytävät yhdessä hankintarenkaana tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia EU:n raja-arvon ylittävässä avoimessa hankintamenettelyssä. Tarjouskilpailun toteuttamisesta vastaa Helsingin kaupungin pelastuslaitos hankintarenkaan osallistujien valtuuttamana. Puitejärjestely koskee pelastustoiminnan operatiivinen henkilöstösuunnittelun ja työajan hallinnan tietojärjestelmän 24 +24 kuukauden pituisen käyttöoikeuden ja ylläpidon hankintaa, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana irtisanomisaikojen puitteissa. Tämän hankintamenettelyn ja puitejärjestelyn seurauksena hankinnan HESU-2020 järjestelmästä tekee nollasta kuuteen (0-6) hankintayksikköä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091) , Porvoo (K638) , Vantaa (K092) , Espoo (K049) , Tampere (K837) , Turku (K853)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

Porvoo Vantaa Espoo Tampere Turku
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos/Espoon kaupunki, Tampereen kaupunki/Pirkanmaan pelastuslaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos pyytävät yhdessä hankintarenkaana tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia EU:n raja-arvon ylittävässä avoimessa hankintamenettelyssä. Tarjouskilpailun toteuttamisesta vastaa Helsingin kaupungin pelastuslaitos hankintarenkaan osallistujien valtuuttamana. Hankintarenkaaseen kuuluvien hankintayksiköiden ja valitun toimittajan välinen puitejärjestely on voimassa 1.12.2020 asti. Puitejärjestely koskee pelastustoiminnan operatiivinen henkilöstösuunnittelun ja työajan hallinnan tietojärjestelmän 24 +24 kuukauden pituisen käyttöoikeuden ja ylläpidon hankintaa, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana irtisanomisaikojen puitteissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu45
Hinta 55 %
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 070-165554

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Pelastustoiminnan operatiivisen henkilöstösuunnittelun ja työajan hallinnan tietojärjestelmän käyttöoikeuden ja ylläpidon puitejärjestely (HESU-2020)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Visma Enterprise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1080465-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:1000000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1000000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.7.2019
«« Takaisin