«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos : Laboratoriotietojärjestelmän päivitys

17.07.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015511
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 137-338412

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2229500-6
Postiosoite:PL 30
Postinumero:00271
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jenni Tiainen
Sähköpostiosoite:jenni.tiainen@thl.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.thl.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Laboratoriotietojärjestelmän päivitys
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Toimialakohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut. (72212100-0), Laboratoriokäyttöön (LA21-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeustoksikologiayksikössä on ollut käytössä vuodesta 2005 lähtien Labvantage-laboratoriotietojärjestelmä. Yksikön käytössä olevan Labvantagen version tekninen alusta on vanhentumassa ja päivityksen aikataulu on kriittinen, jotta viranomaistoimintojen ja esimerkiksi potilaisiin liittyvien tutkimusten jatkuvuudesta voidaan huolehtia keskeytyksettä kaikissa olosuhteissa. Tavoitteena on saada päivitystyö pitkälti valmiiksi ja tuotantokäyttöön vuoden 2020 alussa.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 230000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmiston kehittämispalvelut. (72262000-9), Laboratoriokäyttöön (LA21-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeustoksikologiayksikössä on ollut käytössä vuodesta 2005 lähtien Labvantage-laboratoriotietojärjestelmä. Yksikön käytössä olevan Labvantagen version tekninen alusta on vanhentumassa ja päivityksen aikataulu on kriittinen, jotta viranomaistoimintojen ja esimerkiksi potilaisiin liittyvien tutkimusten jatkuvuudesta voidaan huolehtia keskeytyksettä kaikissa olosuhteissa. Tavoitteena on saada päivitystyö pitkälti valmiiksi ja tuotantokäyttöön vuoden 2020 alussa. Tehtävien laboratoriotutkimusten tekemättä jättäminen tai pidempi katko tutkimusten teossa ei ole kansallisesti mahdollista. Ilman toimivaa laboratoriotietojärjestelmää tutkimusten tekeminen ja raportointi ei ole mahdollista. Varsinaisen laboratoriotoiminnan lisäksi tietojärjestelmästä on useita sähköisiä yhteyksiä eri asiakkaisiin ja sidosryhmiin. Samassa yhteydessä päivitetään järjestelmää vastaamaan paremmin yksikön tarpeita.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Mikäli toinen toimija katsoo vastoin hankintayksikön käsitystä kykenevänsä toteuttamaan hankinnan ja ettei suorahankintaperuste pidä paikkansa, toimijaa pyydetään viivytyksettä ilmoittamaan asiasta hankintayksikölle, jotta hankintayksikkö voi arvioida asian uudelleen ja tarvittaessa keskeyttää suorahankinnan oma-aloitteisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Laboratoriotietojärjestelmän päivitys

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
15.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Whitelake Software Point Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0893345-4
Postiosoite:Metsänneidonkuja 6
Postinumero:02130
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:marjut.pokkinen@softwarepoint.com
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Internet-osoitehttp://www.softwarepoint.com
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:230000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.7.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeustoksikologiayksikössä on ollut käytössä vuodesta 2005 lähtien Labvantage-laboratoriotietojärjestelmä, jonka tekninen alusta on vanhentumassa. Päivityksen aikataulu on kriittinen, jotta viranomaistoimintojen ja esimerkiksi potilaisiin liittyvien tutkimusten jatkuvuudesta voidaan huolehtia keskeytyksettä. Tavoitteena on saada päivitetty järjestelmä tuotantokäyttöön vuoden 2020 alussa. Laboratoriotutkimusten tekemättä jättäminen tai pidempi katko niiden teossa ei ole kansallisesti mahdollista (esimerkiksi alkoholi- ja huumerattijuopumustutkimuksissa tarvittavat laboratoriotutkimukset ja asiantuntijalausunnot, raiskaustapauksiin liittyvät tutkimukset tai vankeinhoidon huumetutkimukset Suomessa). Ilman toimivaa laboratoriotietojärjestelmää tutkimusten tekeminen ja raportointi ei ole mahdollista. Varsinaisen laboratoriotoiminnan lisäksi tietojärjestelmästä on useita sähköisiä yhteyksiä eri asiakkaisiin ja sidosryhmiin. Samassa yhteydessä päivitetään järjestelmää vastaamaan paremmin yksikön tarpeita. THL:n kokonaisarkkitehtuurissa on linjattu periaatteeksi yhteiskäyttöisten ratkaisujen preferoiminen yksikkökohtaisten ratkaisujen sijaan. Tavoitteena on pitää erilaisten ratkaisujen määrä mahdollisimman pienenä hallinnointi- ja käyttöpalvelukulujen pitämiseksi mahdollisimman alhaisina. Periaatteen mukaisesti pitäydytään jo laitoksessa valmiina olevissa ratkaisuissa. THL:llä on myös valmiina hankittuna Labvantagen lisenssejä, jolloin kokonaan uusia lisenssejä ei tarvitse enää hankkia hankinnasta johtuen, vaan vanhat lisenssit ovat edelleen voimassa. Väestötutkimuksiin liittyvät biokemialliset tutkimukset ovat jo siirtymässä käyttämään kehitystyön seurauksena Labvantagen uutta versiota. Kyseisen kehitystyön tulos ja jo tehdyt investoinnit voidaan näin ollen ottaa osaksi uutta, nyt hankittavaa järjestelmää mahdollistaen keskitetyn ratkaisun toiminnan synergian ja kustannussäästön. Toisen toimittajan käyttäminen veisi kohtuuttomasti aikaa, johtaisi tutkimusten keskeytyksiin eikä täyttäisi yhteensopimusvaatimuksia. Ottaen huomioon järjestelmän päivityksen teknisen vaativuuden, kokonaisuuden laajuuden sekä sen kriittisyyden viranomaistehtävien tehtävien hoitamiseen keskeytyksettä ilman katkoja tarvittaville laboratoriotutkimuksille, järjestelmällä jo valmiina olevat lisenssit sekä THL:n IT-ympäristön yhtenäisyystavoitteen, THL katsoo, että sillä on oikeus tehdä edellä mainittu suorahankinta hankintalain mukaisesti.

«« Takaisin