«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus:
Espoo Marketing Oy : Espoo Marketing Oy:n verkkopalvelun tekninen toteutus ja ylläpitopalvelu

17.07.2019 11:11
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015498
Osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Hankintayksikkö ja yhteystiedot

Hankintayksikkö ja yhteystiedot
Hankintayksikkö Espoo Marketing Oy
Y-tunnus 1627645-8
Yhteyshenkilö Sari Mäkisalo
Postiosoite Otakaari 5
Postinumero 02150
Postitoimipaikka Espoo
Maa Suomi
Sähköpostiosoite sari.makisalo@espoo.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: Osakeyhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Espoo Marketing Oy:n verkkopalvelun tekninen toteutus ja ylläpitopalvelu
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Espoo Marketing Oy:n verkkopalvelu sisältäen sivuston UI/UX-suunnittelun, teknisen ja visuaalisen toteutuksen sekä ylläpidon.

Verkkopalvelu sisältää Espoo Marketing Oy:n markkinoiman alueen ja sen yritysten esittelyitä sekä yhtiön palveluita. Tavoitteena on tuottaa verkkopalvelu, joka palvelee sille määriteltyjä kohderyhmiä.

Uuteen verkkopalveluun liitetään Siili Solutions Oyj:n jo toteuttaman Launchpad-alustan sisältösivuja, joista osa saa tekstisisältönsä taustalla toimivalta Drupal-järjestelmältä rajapinnan kautta. Nämä Drupal-sivuston tarjoamat sisältörajapinnat sekä sisältösivutyypit tullaan toteuttamaan uuteen järjestelmään ja tekemään järjestelmäintegraatio sivustojen välillä.

UI/UX toteutuksen alustava aikataulu on 9.9.2019 – 30.9.2019. Teknisen toteutuksen alustava aikataulu 1.10.2019 – 31.1.2020. Ylläpitopalvelusopimus on toistaiseksi voimassa oleva alkaen 1.2.2020.

Hankinnan ennakoitu arvo laskennalliselle neljälle vuodelle on 154 650 euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätöksenteossa on sovellettu hankintalakia.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Sopimuksen kokonaisarvo
150000 - 154650 EUR
Sisältää arvonlisäveron
Ei
Sopimuskumppaniksi valittavan toimittajan nimi ja osoite
Virallinen nimi Siili Solutions Oyj

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Suorahankinta
Perustelut suorahankinnalle julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti

Hankintalain 40 § 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Projektissa käytettävä alustaratkaisu on Drupal, versio 8. Jotta projektin tuotos mukailisi Drupal-sovellusten laatustandardeja, toimittajan projektitiimin osaamisvaatimuksiin kuuluu Acquia Drupal -sertifiointi. Lisäksi projektitiimiltä vaaditaan sekä suomen- että englannin kielen osaamista.

Hankinta toteutetaan suorahankintana Siili Solutions Oyj:ltä, joka on jo toteuttanut Launchpad-alustan toteutuksen. Siili on kokenut ohjelmistotalo ja Drupal-osaaja. Siilin koko projektitiimillä on projektiin vaadittavat osaamisvaatimukset täyttävät Acquia Drupal -sertifioinnit sekä tarvittava kielitaito. Palveluiden tekniset alustat tullaan integroimaan, ja ylläpito myöhemmin yhdistämään, jotta ylläpidon kustannukset saadaan minimoitua.

Edellä esitettyyn viitaten Espoo Marketing Oy katsoo, että kyseinen palvelu voidaan hankkia Siili Solutions Oyj:ltä suorahankintana.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin