«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu : KESKEYTYSILMOITUS: Taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat tietojärjestelmät (Osa-alue 2)

16.07.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015480
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 136-335719

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1474763-1
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anna Mattila
Sähköpostiosoite:kilpailutukset@humak.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.humak.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.humak.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat tietojärjestelmät (Osa-alue 2)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat tietojärjestelmät palveluna.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Osa-alue 2 Henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut
Osa nro:
02
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilöstö- ja palkanlaskentapalvelut. (79631000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen 2 hankinnan kohteena ovat henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palveluiden käyttöönottoprojektin, henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palveluiden ja palvelutuotantoon tarvittavien tietojärjestelmien toimittamisen palveluna sekä palveluiden ja tietojärjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut.

Henkilöstöhallinnon palvelukokonaisuuteen Humak lukee sisältyväksi palkanlaskenta sekä siihen tarvittava henkilöiden perustietojen ylläpito palkanlaskentajärjestelmässä, palkkojen maksatus ja palkkalaskelmien lähetys, lomakirjanpito, työajanseuranta sekä viranomaisraportointi. Myös matkahallinnon sekä matka- ja kululaskujärjestelmän tarjoaminen Humakin käyttöön sisältyy palkkahallinnon palvelukokonaisuuteen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatukriteeri 1: Asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus40
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatukriteeri 2: Pisteytettävät vaatimukset10
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 093-225047

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
02
Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Osa-alue 2 Henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouskilpailussa saatiin kaksi tarjousta, joista vain yksi tarjous täytti tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Hankintayksikkö on päätöksellään 1.7.2019 keskeyttänyt hankintamenettelyn, koska todellista kilpailua ei ole syntynyt. Tilaaja tulee järjestämään uuden kilpailutuksen. Uusi hankintamenettely on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden uusi ja erillinen prosessi.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.7.2019
«« Takaisin