«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Nurmijärven kunta : Seitsemän veljeksen koulun väistötilat

16.07.2019 08:42
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015455
Tarjoukset 23.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Nurmijärven kunta 9014643-2 /
Nurmijärven kunta
Katja Peltola
Keskustie 2 B
01900
Nurmijärvi
Puh. +358403174794
Fax. +358925002010

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Nurmijärven kunta
Y-tunnus 9014643-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Nurmijärven kunta
Yhteyshenkilö Katja Peltola
Postiosoite Keskustie 2 B
Postinumero 01900
Postitoimipaikka Nurmijärvi
Maa Suomi
Puhelin +358403174794
Sähköpostiosoite katja.peltola@nurmijarvi.fi
Faksi +358925002010
Internet-osoite (URL) http://www.nurmijarvi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Seitsemän veljeksen koulun väistötilat
Hankinnan kuvaus

Tässä hankinnassa hankitaan väistätilat Nurmijärven Rajamäellä sijiatsevan Seitsemän veljeksen koulun käyttöön.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Nurmijärvi (K543)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Taloudelliset ja rahoitukselliset vähimmäisvaatimukset:

1. Tarjoajan liikevaihdon on edelliseltä vahvistetulta tilikaudelta oltava talonrakennusurakoinnissa vähintään 400 000 EUR.

2. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita/aliurakoitsijoita, on näiden tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet oltava kunnossa.

3. Tarjoajalla on oltava voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa hankinnan kohteena olevien töiden toimialaan liittyvät työt ja on arvoltaan vähintään 500 000EUR.

Teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden vähimmäisvaatimukset:

1. Tarjoajalla tulee olla vähintään 2 kpl toteutettua ja vastaanotettua siirtokelpoista tilaelementtirakennusta viimeisen viiden vuoden aikana tarjouksen vastaanottopäivämäärästä lukien.

Tarjoaja vakuuttaa, että sitä ei koske hankintalain 53§ mukainen poissulkemisperuste. Tämä tulee toimittaa kirjallisesti tarjouksen mukana.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää rakennuttaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset:

- selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin,

- kaupparekisteriote,

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty,

- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty,

- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty,

- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä,

- selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta,

- tilinpäätöstiedot viimeiseltä tilikaudelta.

Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta.

Toimittajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys ehdot täyttävistä referensseistä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (säädösnumero 1397/2016). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava rakennusurakan hankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.8.2019 12.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö SVK 2019 07 12.pdf

Liite 1 Tilaohjelma SVK 2019 06 26.pdf

Liite 2 Tontinkäyttöluonnos SVK 2019 06 28.pdf

Liite 3 Tilat SVK 2019 07 12.pdf

Liite 4 Tarjoushintalomake SVK 2019 07 12.pdf

Liite 5 Perustaminen SVK 2019 07 12.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin