«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos : Palvelukeskus Helsingin vuokratyövoiman hankinta 2020

15.07.2019 17:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015453
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 135-332883
Tarjoukset 02.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus?id=242136&tpk=f34691d8-beaa-46c6-a635-7de5ec71f370

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Pakkalantie 30
Postinumero:01530
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hankinnat ja kilpailuttaminen
Puhelin:+358 405524355
Sähköpostiosoite:palvelukeskus.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus?id=242136&tpk=f34691d8-beaa-46c6-a635-7de5ec71f370
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Palvelukeskus Helsingin vuokratyövoiman hankinta 2020
Viitenumero:
HEL 2018-011739
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Henkilöstön hankintapalvelut tilapäistyöntekijät mukaan luettuna. (79620000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on henkilöstövuokrauspalvelut. Tällä tarjouspyynnöllä haetaan henkilöstövuokrauspalveluja toimittavia yrityksiä kolmelle (3) eri osa-alueelle: 1) Ruoka- ja siivouspalveluiden vuokratyövoima, 2) Puhelin- ja hyvinvointipalveluiden vuokratyövoima ja 3) Pakkalan tuotantolaitoksen vuokratyövoima. Tilattavan työvoiman määrä, ajankohta ja kesto sekä kohteiden lukumäärä vaihtelevat päivittäin ja viikoittain. Kaikki tässä tarjouspyynnössä esitetyt euromäärät ovat arvioita, eikä tilaaja sitoudu mihinkään esitettyihin määriin.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4650000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä:3

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
1. Osa-alue. Ruoka- ja siivouspalvelujen vuokratyövoima
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Työhönottopalvelut. (79600000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteessä: LIITE 1. PALVELUKUVAUS RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUIDEN VUOKRATYÖVOIMA HEL 2018-011739.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
2500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan tilaajan yksipuolisella oikeudella jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella (1 + 1) optiovuodella, kuitenkin niin, että päätös option käytöstä tehdään jokaisen optiovuoden osalta erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Tilaaja voi tehdä ilmoituksen myös sähköisesti.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja varaa itselleen mahdollisuuden hankkia optiona valitulta toimittajalta suorarekrytointipalvelua. Tällä palvelulla tarkoitetaan tilaajan toimittajalle antamia rekrytointitoimeksiantoja, jossa toimittaja toteuttaa tilaajan puolesta työntekijän hakuprosessin. Tähän hakuprosessiin voi sisältyä työpaikkailmoitus, ilmoituksen markkinointi eri kanavissa, hakijoiden esikarsinta ja haastattelut sekä erilainen hakijoiden testaus. Hakuprosessi räätälöidään aina kyseessä olevan tehtävän mukaan, jossa tilaaja tekee aina lopullisen päätöksen rekrytoinnista. Option ajankohta ajoittuu varsinaiselle sopimuskaudelle ja sen kustannusarvio voi optionkäyttöön oton ollessa olla n. 45 000 euroa. Optio mukaan luettuna hankinnan kustannusarvio ylittää hankintalain EUkynnysarvon. Option käytöstä ja sen laajuudesta päätetään erikseen. Tilaaja ei sitoudu suorarekrytointipalvelu-option käyttöönottoon eikä arvioimiinsa euromääriin jotka voivat nousta tai laskea mahdollisen käyttöönotetun option aikana.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Hankittaville palveluille on asetettu tämän tarjouspyynnön kohdassa 11 MUUT EHDOT, vähimmäisvaatimuksina laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavan palvelun tulee täyttää.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
2. Osa-alue. Puhelin- ja hyvinvointipalvelujen vuokratyövoima
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Työhönottopalvelut. (79600000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta on kuvattu tarkemmin tarjouuspyynnön liitteessä: LIITE 3. PALVELUKUVAUS PUHELIN- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN VUOKRATYÖVOIMA HEL 2018-011739.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
2000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan tilaajan yksipuolisella oikeudella jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella (1 + 1) optiovuodella, kuitenkin niin, että päätös option käytöstä tehdään jokaisen optiovuoden osalta erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Tilaaja voi tehdä ilmoituksen myös sähköisesti.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja varaa itselleen mahdollisuuden hankkia optiona valitulta toimittajalta suorarekrytointipalvelua. Tällä palvelulla tarkoitetaan tilaajan toimittajalle antamia rekrytointitoimeksiantoja, jossa toimittaja toteuttaa tilaajan puolesta työntekijän hakuprosessin. Tähän hakuprosessiin voi sisältyä työpaikkailmoitus, ilmoituksen markkinointi eri kanavissa, hakijoiden esikarsinta ja haastattelut sekä erilainen hakijoiden testaus. Hakuprosessi räätälöidään aina kyseessä olevan tehtävän mukaan, jossa tilaaja tekee aina lopullisen päätöksen rekrytoinnista. Option ajankohta ajoittuu varsinaiselle sopimuskaudelle ja sen kustannusarvio voi optionkäyttöön oton ollessa olla n. 45 000 euroa. Optio mukaan luettuna hankinnan kustannusarvio ylittää hankintalain EUkynnysarvon. Option käytöstä ja sen laajuudesta päätetään erikseen. Tilaaja ei sitoudu suorarekrytointipalvelu-option käyttöönottoon eikä arvioimiinsa euromääriin jotka voivat nousta tai laskea mahdollisen käyttöönotetun option aikana.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Hankittaville palveluille on asetettu tämän tarjouspyynnön kohdassa 11 MUUT EHDOT, vähimmäisvaatimuksina laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavan palvelun tulee täyttää.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
3. Osa-alue. Pakkalan tuotantolaitoksen vuokratyövoima
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Työhönottopalvelut. (79600000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pakkalantie 30, 01530 Vantaa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta on kuvattu tarkemmintarjouspyynnön liitteessä: LIITE 2. PALVELUKUVAUS PAKKALAN TUOTANTOLAITOKSEN VUOKRATYÖVOIMA HEL 2018-011739.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
150000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan tilaajan yksipuolisella oikeudella jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella (1 + 1) optiovuodella, kuitenkin niin, että päätös option käytöstä tehdään jokaisen optiovuoden osalta erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Tilaaja voi tehdä ilmoituksen myös sähköisesti.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja varaa itselleen mahdollisuuden hankkia optiona valitulta toimittajalta suorarekrytointipalvelua. Tällä palvelulla tarkoitetaan tilaajan toimittajalle antamia rekrytointitoimeksiantoja, jossa toimittaja toteuttaa tilaajan puolesta työntekijän hakuprosessin. Tähän hakuprosessiin voi sisältyä työpaikkailmoitus, ilmoituksen markkinointi eri kanavissa, hakijoiden esikarsinta ja haastattelut sekä erilainen hakijoiden testaus. Hakuprosessi räätälöidään aina kyseessä olevan tehtävän mukaan, jossa tilaaja tekee aina lopullisen päätöksen rekrytoinnista. Option ajankohta ajoittuu varsinaiselle sopimuskaudelle ja sen kustannusarvio voi optionkäyttöön oton ollessa olla n. 10 000 euroa. Optio mukaan luettuna hankinnan kustannusarvio ylittää hankintalain EUkynnysarvon. Option käytöstä ja sen laajuudesta päätetään erikseen. Tilaaja ei sitoudu suorarekrytointipalvelu-option käyttöönottoon eikä arvioimiinsa euromääriin jotka voivat nousta tai laskea mahdollisen käyttöönotetun option aikana.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Hankittaville palveluille on asetettu tämän tarjouspyynnön kohdassa 11 MUUT EHDOT, vähimmäisvaatimuksina laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavan palvelun tulee täyttää.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:2.9.2019 12:15
Paikka: Palvelukeskus Helsinki Pakkalantie 30, 01530 Vantaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettely ohjeistetaan hankintapäätöksen tiedoksiannossa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.7.2019
«« Takaisin