«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Tampereen kaupunki / Tampereen seudun joukkoliikenne : Joukkoliikennepalvelut 2/2019

15.07.2019 17:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015450
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 135-333923
Tarjoukset 03.09.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=244867&tpk=1fe0ea82-04fe-4c3b-bde2-f3b79b127964

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tampereen kaupunki / Tampereen seudun joukkoliikenne
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0211675-2
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuomi Logistiikka Oy / Essi Rae
Puhelin:+358 401715257
Sähköpostiosoite:essi.rae@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=244867&tpk=1fe0ea82-04fe-4c3b-bde2-f3b79b127964
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Joukkoliikennepalvelut 2/2019
Viitenumero:
TRE:2885/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tieliikennepalvelut. (60100000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Tampereen kaupungin Tampereen Seudun Joukkoliikenne -yksikön toimeksiannosta Joukkoliikennepalvelut 2/2019. Hankinta koskee kohteen 54 kilpailutusta. Kohde 54 sisältää seuraavien linjojen liikennöinnin: Linja 71 (Keskustori - Harjuniitty) Linja 72 (Tampere - Vihola - Tervasuo) Linja 77 (Nokian asema - Tottijärvi), vain kesäkaudella Linja 78 (Nokian asema - Sarkola), vain kesäkaudella Kohteeseen 54 valitaan yksi palveluntuottaja viiden vuoden sopimuskaudelle oletettavasti 1.6.2020 alkaen. Hankintaan sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta enintään kolmella yhden vuoden (1+1+1) optiokaudella. Tarjoajan tulee tarjouksellaan sitoutua mahdollisiin ylimääräisiin vuoroihin, lisäliikenteeseen sekä liikenteeseen tehtäviin muutoksiin tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjoaja voi halutessaan sitoutua tarjouksellaan liikenteeseen tehtävään kohdekohtaiseen enintään 35 % suoritetason nostoihin (optio).

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 12000000.00 EUR
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Tampereen seutu (S064)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kohde 54 sisältää linjojen 71 (Keskustori - Harjuniitty) ja 72 (Tampere - Vihola - Tervasuo) ympärivuotisen liikennöinnin. Sekä linjojen 77 (Nokian asema - Tottijärvi) ja 78 (Nokian asema - Sarkola) liikennöinnin kesäkausien aikana. Sopimuskauden palveluntuotanto tulee käynnistää täysimääräisenä oletettavasti 1.6.2020 alkaen. Hankinta kattaa em. linjojen liikennöinnin viiden vuoden sopimuskaudelle, oletettavasti elokuuhun 2025 asti. Sopimusta on mahdollista jatkaa kolmella yhden vuoden (1+1+1) optiokaudella. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä. Kohteessa käytettävien autojen ja vara-autojen on täytettävä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
12000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Kohteen 54 linjojen liikennöinti hankitaan viiden vuoden ajalle. Mikäli hankintaa koskeva päätös saa lainvoiman syksyn 2019 aikana, aloitetaan liikennöinti täysmääräisenä 1.6.2020. Hankintaan sisällytetään mahdollisuus jatkaa sopimusta kolmella yhden vuoden (1+1+1) optiokaudella. Palvelua tulee tuottaa sopimuksen mukaisesti keskeytyksettä koko sopimuskauden ja mahdollisten optiokausien ajan.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjoaja voi halutessaan sitoutua tarjouksellaan tarjouspyynnössä mainittuun optioon. Mikäli tarjoaja tarjoaa optiota, kohteen 54 suoritetasoa voidaan lisätä enintään 35 % sopimuskauden aikana. Samalla tarjoaja sitoutuu siihen, että palveluntuottajan on lisättävä vakituinen lisäauto eli toteutettava uusi autokierto tilaajan vaatimuksesta sopimuksenmukaisella korvaustasolla kuuden kuukauden varoitusajalla.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Palvelua tulee tuottaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti (esim. Lain liikenteen palveluista asettamat velvoitteet huomioiden).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.9.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:3.9.2019 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.7.2019
«« Takaisin