«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Yleinen avoimuusilmoitus (Tällä ilmoituksella ilmoitetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:ssä tarkoitettu sidosyksikön ulosmyyntiaie):
Lappeenrannan kaupunki : Sidosyksikön palvelun myynti markkinoille

15.07.2019 10:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015449
Tarjoukset tai osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tällä ilmoituksella ilmoitetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:ssä tarkoitettu sidosyksikön ulosmyyntiaie

Ilmoituksen tekijä ja yhteystiedot

Ilmoituksen tekijä ja yhteystiedot
Ilmoituksen tekijä Lappeenrannan kaupunki
Y-tunnus 0162193-3
Järjestelystä vastaava toimipiste tai ilmoittajan edustaja Hankintapalvelut
Yhteyshenkilö Aki Fihlman
Postiosoite PL 11
Postinumero 53101
Postitoimipaikka Lappeenranta
Maa Suomi
Puhelin +358447915540
Sähköpostiosoite aki.fihlman@lappeenranta.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lappeenranta.fi
Osoite, johon ilmoitukseen vastaajien on lähetettävä vastauksensa
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=247290&tpk=12b1ca3a-a9fc-4c90-a9ad-e8f4d3f194e7
Ilmoittajan luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankinnan kohde

Ilmoituksen kohteen nimi
Sidosyksikön palvelun myynti markkinoille
Ilmoituksen kohteen tunniste- tai viitenumero
247290
Kuvaus sidosyksikön suunnitellusta liiketoiminnasta, joka kohdistuu muihin tahoihin kuin sidosyksikköön määräysvaltaa käyttäviin hankintayksiköihin

Saimaan Tukipalvelut Oy on Lappeenrannan kaupungin, Imatran kaupungin, Eksoten ja Taipalsaaren kunnan yhdessä omistaja yhtiö, joka tuottaa omistajilleen ruoka-, puhtaus, tekstiili- ja kunnossapitopalveluja ns. inhouse yhtiönä. 1 SIDOSYKSIKKÖ, JOTA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Saimaan Tukipalvelut Oy:n (0162017-2) on julkisomisteinen Lappeenranta-konserniin kuuluva kunnallinen osakeyhtiö. Yhtiö tarjoaa ruoka-, puhtaus- ja tekstiilipalveluja, kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitopalveluja sekä muita vastaavia tukipalveluja omistajilleen. 2 OMISTAJATIEDOT Vuonna 2010 perustetun yhtiön määräysvaltaa käyttävät hankintayksiköt omistavat yhtiön osakkeista seuraavasti: Lappeenrannan kaupunki 63,8 prosenttia, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) 30,2 prosenttia, Imatran kaupunki 5,9 prosenttia ja Taipalsaaren kunta 0,1 prosenttia. 3 MÄÄRÄYSVALTAA KÄYTTÄVILLE HANKINTAYKSIKÖILLE TARJOTTAVAT PALVELUT: Yhtiö tarjoaa ruoka-, puhtaus- ja tekstiilipalveluja, kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitopalveluja sekä muita vastaavia tukipalveluja omistajilleen. 4 PALVELUT, JOITA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Muille kuin määräysvaltaa käyttäville asiakkaille tuotetaan ruoka- ja ruokatuotepalveluita sekä urheilu- ja tai kulttuuritapahtumien ruokapalvelut, joihin liittyy majoitus- tai muuta toimintaa kaupungin omistamissa koulukiinteistöissä sekä ao. tilojen siivoukset. 4.1 Tässä tarkoitetut muut kuin määräysvaltaa käyttävät asiakkaat ovat: - Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen, sosiaali- ja perheasumisen tai muiden vastaavien terveyspalveluita ja hoivapalveluita tuottavat yritykset ja yhteisöt. - Yksityisiä kouluja ja päiväkotien tuottavat yritykset ja yhteisöt. - Urheilu- ja kulttuuritapahtumien järjestäjät, joihin liittyy majoitus- tai muuta toimintaa kaupungin omistamissa koulukiinteistöissä.

Edellä esitetyn toiminnan kesto
-
Ilmoituksen kohteen ennakoitu arvo (ilman ALV)
1600000.00 - 2100000.00 EUR
Ilmoituksen kohteen pääasiallinen toteutuspaikka (NUTS-koodi)
Etelä-Karjala (FI1C5)
Ilmoituksen kohteen arvioitu ajankohta
-

Ilmoituksen kohdetta koskevat tarkemmat ehdot

Ilmoitukseen vastaavia yksiköitä koskevat vaatimukset

Eri ateriat sisältävät sovitun ateriasisältö- ja palvelukuvauksen mukaisen sisällön ja palvelun. Aterioita täydennetään eri aterioilla tarvittavilla tuotteilla, kuten ruokajuomilla, leivillä ja levitteillä. Asiakkaalle toimitetaan asiakastarpeen mukaan erityisruokavalioaterioita ja -tuotteita. Erityisruokavalioateriat valmistetaan keskuskeittiöllä erillisessä dieettikeittiössä dieettikokkien toimesta. Tällä varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa aterian, eikä asiakasturvallisuus vaarannu. Palveluun kuuluvat myös kuljetusastiat ja kuljetukset kohteisiin asiakkaan määrittelemällä kuljetusaikataululla. Ruoka ja ruokalistat noudattavat eri asiakasryhmien virallisia ravitsemussuosituksia. Palvelu pitää sisällään myös neuvontaa ravitsemuksesta ja ravitsemuksen merkityksestä hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä. Asiakkaat tilaavat ateriat ja tuotteet sähköisesti toimittajan tilausjärjestelmää hyödyntäen.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen arvioidaan

Tämä ilmoitus korvaa aiemmin julkaistut ilmoitukset 2019-015407, julkaisuajankohta 12.7.2019 13:36 2019-015384, julkaisuajankohta 12.7.2019 09:59 Viimeinen näkyvissäolon ajankohta Tarjouspalvelussa 30.07.2019 15:00.

«« Takaisin