«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Keravan kaupunki : Keinukallion pelailu- ja leikkialue

12.07.2019 15:18
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015432

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Keravan kaupunki
Postiosoite PL 123
Postinumero 04201
Postitoimipaikka Kerava
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kuntateknisetpalvelut@kerava.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kerava.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/kerava?id=247208&tpk=ffc46684-70e9-407b-a92f-e33944e3da76
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Keinukallion pelailu- ja leikkialue
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
473
Hankinnan kuvaus

Keravan Kaupunkitekniikka pyytää urakkatarjoustanne "Keinukallion pelailu- ja leikkialue" urakkaan. Työhön kuuluu Jokivarren kaupunginosassa sijaitsevan Keinukallion liikuntapuiston leikkipaikan ja pelailualueen rakentaminen. Nykyiselle niitylle rakennetaan leikkipaikka ja beach volley -kenttiä. Kentät salaojitetaan ja alueelle rakennetaan valaistus. Paikalle istu-tetaan puita ja huonokuntoisia puita poistetaan. Tarjouksen tulee perustua urakka-asiakirjoihin Tilaaja pidättää oikeuden muuttaa urakan laajuutta tai jättää kaikki tarjoukset hyväksymättä. Rakennustyöt voidaan aloittaa urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Päänimikkeistö
Urheilukenttien ja virkistysalueiden maisemarakennustyöt. (45112720-8)
Puistojen maisemarakennustyöt. (45112711-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kerava (K245)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.7.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Keravan kaupungin Tekninen lautakunta
Postiosoite PL123
Postinumero 04201
Postitoimipaikka Kerava
Maa Suomi
Puhelin +358 929491
Internet-osoite http://www.kerava.fi
«« Takaisin