«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ympäristöministeriö : Maakuntakaavojen tietomallien visualisointisäännöt ja muuntotyö

12.07.2019 14:41
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015424
Tarjoukset 12.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ympäristöministeriö
Y-tunnus 0519456-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Rakennetun ympäristön osasto RYMO
Yhteyshenkilö Maaret Stenström
Postiosoite PL 35 (Aleksanterinkatu 7, Kirjaamo: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki)
Postinumero 00023
Postitoimipaikka Valtioneuvosto
Maa Suomi
Puhelin +35829516001
Sähköpostiosoite kirjaamo@ym.fi
Faksi +358916039320
Internet-osoite (URL) http://www.ym.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246825&tpk=8621750e-9a29-4117-a815-b4f460e7a325
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Maakuntakaavojen tietomallien visualisointisäännöt ja muuntotyö
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VN/1555/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on maakuntakaavojen tietomallien visualisointisäännöt ja muuntotyö HAME-tietomalliin. Tehtävänä on viimeistellä HAME-tietomallin visualisointisäännöt yhdessä maakunnan liittojen kanssa sekä muuntaa yhdeksän maakuntakaavaa harmonisoituun tietomalliin. Tuloksia testataan Varsinais-Suomen liiton kanssa sovituilta osa-alueilta, arvioidaan havaittuja virheitä ja korjataan aineistoa. Työssä käytetään PTA-laatuvahtia. Työssä on huomioitava Maankäyttöpäätökset-hankkeen kuntapilotin tulokset sekä Tulevaisuuden maankäyttö -hankkeen visiot. Tarjoajalla tulee olla maakuntakaavoituksen ja tietomallinnuksen sekä semanttisen yhteentoimivuuden hyvää osaamista sekä yleistä osaamista maankäytön suunnittelun toimijoista, prosesseista ja säädösperustasta. Hankinnan suunniteltu valmistuminen 31.12.2019 mennessä. Laskutus 15.12.2019 mennessä. Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
15000.00 - 30000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73220000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vaatimukset tarjoajien soveltuvuudesta on yksilöity tämän tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon. Hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Avoin menettely on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintamenettelyn keskeisimmät vaiheet ovat: 1. Tarjouspyynnön ja hankintailmoituksen julkaiseminen 2. Kysymysten vastaanotto ja vastaaminen. 3. Tarjousten vastaanotto ja tarjousten avaaminen 4. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 5. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen (tämän tarjouspyynnön mukaisesti) 6. Tarjousten vertailu tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti 7. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen 8. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa. Hankintaa koskeva sopimus (hankintasopimus) syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn, jos saadut tarjoukset eivät vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan myös jos olosuhteet tarjouskilpailun kuluessa muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia tai jos hankinnan keskeyttämiselle on olemassa muu perusteltu syy. Hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailusta pois tarjoajan, joka ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai joka on antanut puutteellisia tai vääriä tietoja tarjoajan valintaan sekä tarjouksen valintaan liittyen. Hankintayksikkö voi hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tai puutteelliset tarjoukset. Mahdolliset täydennykset tarjouksiin hankintayksikkö pyytää kirjallisesti erikseen. Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkaa eikä palkkiota. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada Hankintayksiköltä korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Laatu (70)
  2. Hinta (30)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.8.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjoukset on toimitettava määräpäivään ja -aikaan mennessä sähköisesti https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Ympäristöministeriö
Postiosoite PL 35 (Aleksanterinkatu 7, Kirjaamo: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki)
Postinumero 00023
Postitoimipaikka Valtioneuvosto
Maa Suomi
Puhelin +358 29516001
Sähköpostiosoite kirjaamo@ym.fi
Faksi +358 916039320
Internet-osoite https://www.ym.fi/fi-FI
«« Takaisin