«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Iin kunta : Jakkukylän riippusilta

12.07.2019 14:23
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015416
Tarjoukset 14.8.2019 klo 9.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Iin kunta
Y-tunnus 2054621-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut
Yhteyshenkilö Hannu Palsi
Postiosoite PL 24
Postinumero 91100
Postitoimipaikka Ii
Maa Suomi
Puhelin +358406686169
Sähköpostiosoite hannu.palsi@ii.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ii.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ii?id=247211&tpk=8063bc96-74a0-4839-8ff9-4515429d0f8e
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Jakkukylän riippusilta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
247211
Hankinnan kuvaus

Iin kunta pyytää tarjoustanne Jakkukylän riippusillan rakentamisesta kokonaisurakkana tämän tarjouspyynnön ja sen iitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Siltojen, tunnelien ja kuilujen rakentamistyöt. (45221000-2)
Päänimikkeistö
Terässiltojen rakennustyöt. (45221115-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Ii (K139)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Tarjoajalla on Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva yritystasoinen RALA-sertifikaatti tai muu vastaava näyttö ulkopuolisen riippumattoman laitoksen todentamasta laadunhallinnasta (esim. ISO 9001 sertifikaatti). Tarjoajalla tai ilmoitetulla alihankkijalla on RALAn arviointilautakunnan vahvistama siltatöihin soveltuva sertifikaatti vähintään vaatimusryhmästä R3 (tavanomaiset siltaurakat). Tarjoajan tähän työhön nimeämällä vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään 3 vuoden työkokemus vastaavana työnjohtajana toimimisesta. Lisäksi vastaavalla työnjohtajalla tulee olla työnjohtokokemusta vähintään yhden (1) R3- vaatimusryhmän mukaisen sillan rakentamisesta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset. RALA-sertifikaatti tai muu vastaava näyttö ulkopuolisen riippumattoman laitoksen todentamasta laadunhallinnasta (esim. ISO 9001 sertifikaatti). Todistus tarjoajan tai ilmoitetun alihankkijan RALAn arviointilautakunnan vahvistamasta siltatöihin soveltuvasta sertifikaatista vaatimusryhmästä R3 (tavanomaiset siltaurakat). Tarjoukseen on liitettävä nimettävän työnjohtajan ansioluettelo, joka sisältää toimeksiantojen kuvaukset sekä tiedot kunkin toimeksiannon suuruusluokasta, toimitusajasta ja toimituksen vastaanottajasta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintamanettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja jossa kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen. Hankinta on EU_kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä täydentävää asetusta (614/2017). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä Tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, Tilaaja voi keskeyttää hankintamaettelyn osittain tai kokonaan. Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen siten kuin hankintalain 63§:ssä säädetään. Tarjouksen tekemisestä, mahdollisista kohteiden esittelyistä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille erillistä korvausta. Tarjousasiakirjat on toimitettava suomenkielisinä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
14.8.2019 9.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin