«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Laukaan kunta : Laukaa - Vuorenmäen teollisuusalue, Vuorenmäenkadun ja Kennäälänkadun rakentaminen

12.07.2019 13:52
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015413
Tarjoukset 5.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Laukaan kunta
Y-tunnus 0176478-2
Yhteyshenkilö Birgitta Lampela
Postiosoite PL 6 Laukaantie 14
Postinumero 41341
Postitoimipaikka Laukaa
Maa Suomi
Puhelin +358405719431
Sähköpostiosoite tekninentoimi@laukaa.fi
Faksi +35814831525
Internet-osoite (URL) http://www.laukaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/laukaa?id=242228&tpk=93a8ed86-7616-4fa4-ae08-dbf73f9ce026
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Laukaa - Vuorenmäen teollisuusalue, Vuorenmäenkadun ja Kennäälänkadun rakentaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
435/02.08.00/2019
Hankinnan kuvaus

Laukaan kunta / Laukaan Vesihuolto Oy pyytävät tarjoustanne katualueiden ja vesihuollon rakentamiseen Laukaan kunnan, Vehniän taajaman eteläpuolella sijaitsevalle Vuorenmäen teollisuusalueelle. Urakkaan sisältyy mallia Laukaa oleva jätevedenpumppaamon hankinta, asennus ja käyttöönotto: - jätevesikaivon materiaali lujitemuovi - kaivon halkaisija 2,2 m - kaivon korkeus = syvyys 4,5 m - kaivon luukku lukittava saranoitu AL-luukku suojaritilällä - kaivon yläosa jaettu kuivaan ja märkään tilaan niin, että takaiskuventtiilit ja käsiventtiilit ovat kuivassa tilassa mallia Laukaa - pumppuja 2 kpl - pumppujen tyyppi Hidrostal, D03U-MHN3 + DN007X2-GSEQ1, 7,5 kW ja 14,3A, vrt- liite Hidrostal-pumpun tekniset tiedot - sähkökeskus tarvikkeineen katujakokaapissa mallia Eavenue, vrt. liitteenä olevat Eavenue sähköpiirustukset Laukaan Vesihuolto Oy:n Rajamäen pumppaamolta - paikallisautomaatio mallia Lining AqvaSemi, vrt. Eavenuen mallipiirustukset - mittalaitteet; pinnamittaus paineanturi, mittausalue 0-5 m ja varakäyttövippa 3H, vrt. Eavenuen mallipiirustukset - pinnanmittausanturin suojaputki Ø 100 mm, alaosa viistettynä 30 asteen kulmaa Rakennuskohteen nimi on Laukaa - Vuorenmäen teollisuusalue, Vuorenmäenkadun ja Kennäälänkadun rakentaminen. Rakennusurakan tarkoituksena on kehittää Vuorenmäen teollisuusaluetta teollisuus-, yritys- ja työpaikkatoimintaan. Urakka sisältää suunnitelmissa esitettyjen katualueiden ja vesihuollon sekä valaistuksen rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti kaikkine järjestelyineen, varusteineen ja laitteineen täysin valmiiksi lukuunottamatta urakkaohjelman kohdassa 3.3 mainittuja tilaajan hankintoja ja töitä. Urakkaan kuuluu valaisinpylväiden jalustojen ja kaapelin suojaputken asennustyöt myöhemmin toimitettavan valaistussuunnitelman mukaan. Urakkaan ei kuulu itse valaisinpylväiden hankinta ja asennus. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija on täten edellytetty ilmoittamaan verottajalle uuden tiedonantovelvollisuuden mukaisesti työntekijätiedot työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Kaikessa hankintaan liittyvässä asioinnissa käytetään suomen kieltä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Rakennusurakan sisältö ja muut ehdot on luettavissa tarjouspyynnön liiitteenä olevasta urakkaohjelmasta ja muista liiteasiakirjoista. Rakennuspaikkaan tutustuminen järjestetään 23.7.2019 klo 13.00-14.00. Tilaaja edellyttää tarjoajaa tutustumaan rakennuspaikkaan. Tarjouspyynnön liitteenä tarkempi urakkaohjelma.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kaupunkien kehittämiseen liittyvät rakennustyöt. (45211360-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Laukaa (K410)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
20.8.2019 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyynnössä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouksessa annetut hinnat vertaillaan ja muodostetaan painoarvot urakan kokonaishinnalle ja yksikköhinnoille. Urakan kokonaishinnan painoarvo on 90. Yksikköhintojen painoarvo on 10. Halvimmista hinnoista saa suurimmat painoarvot. Suurimmat painoarvot saanut tarjoaja voittaa kilpailutuksen, jos tarjouspyynnön muut vaatimukset täyttyvät.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin