«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Väylävirasto : Liikenneväylien rakenteen ja ympäristön ohjetyöt ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely

20.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015408
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 160-394771

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sami Petäjä
Puhelin:+358 295343585
Sähköpostiosoite:sami.petaja@vayla.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vayla.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Liikenneväylien rakenteen ja ympäristön ohjetyöt ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely
Viitenumero:
VÄYLÄ/97/02.01.12/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on liikenneväylien rakenteen ja ympäristön ohjetöiden ja asiantuntijapalvelujen puitejärjestely.

Puitejärjestelyssä on neljä eri osa-aluetta:

1 Liikenneväylien alus- ja pohjarakenteet

2 Liikenneväylien rakenne ja kuivatus

3 Liikenneväylien vihertyöt ja ympäristötarkastelut

4 Kalliotilat, -tunnelit ja -leikkaukset

Toimeksiantoihin sisältyy mm. Väyläviraston ohjeiden päivitystä em. osa-alueiden osalta sekä muita ohjetöihin liittyviä asiantuntijapalveluita. Kunkin yksittäisen toimeksiannon sisältö sovitaan aina erikseen.

Tarkempi hankinnan kohteen kuvaus on esitetty tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan taustaa".

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3800000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Liikenneväylien alus- ja pohjarakenteet
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat liikenneväylien alus- ja pohjarakenteisiin liittyvät ohjetyöt ja asiantuntijapalvelut.

Esimerkkejä tehtävistä ja tehtäväalueista:

- ohjetyöt tehtäväalueina mm. suunnitteluperusteet, tekniset tutkimukset, pohjanvahvistus-, pohjarakennusmenetelmät ja yleiset laatuvaatimukset,

- taitorakenteiden kuten siltojen, tukimuurien, vesirakenteiden ja paalulaattojen sekä muiden rakenteiden kuten pylväiden, portaalien ja meluesteiden geoteknispainotteiset ohjetyöt. Näihin ohjetöihin voi sisältyä myös rakenteiden rakenteellista suunnittelua, mitoitusta ja toteutusta koskevan osion laatiminen,

- suunnitelmien ja toteutuksen tarkastus.

Osa-alueen 1 hankinnan arvo puitejärjestelyn kokonaiskestolta optiovuosi mukaan lukien on enintään 600 000 euroa (alv 0 %). Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laadulliset tekijät0,80
Hinta 0,20
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksessa on yhden vuoden (12 kk) optiomahdollisuus, jonka käyttämisestä tilaaja päättää erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Liikenneväylien rakenne ja kuivatus
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat liikenneväylien rakenteeseen ja kuivatukseen liittyvät ohjetyöt ja asiantuntijapalvelut.

Esimerkkejä tehtävistä ja tehtäväalueista:

- Tien rakenteen ja päällysteiden suunnittelua, rakenteen parantamisen suunnittelua koskevat ohjetyöt,

- Maa- ja kiviainesten ja uusiomateriaalien sekä päällysteiden laatuvaatimuksia, suunnittelua ja käyttöä koskevat ohjetyöt,

- Tien ja radan kuivatusta, hulevesien laatua ja käsittelyä sekä pohjaveden suojelua koskevat ohjetyöt,

- Suunnitelmien, materiaalien ja toteutuksen tarkastus sekä materiaalihyväksyntähakemusten käsittely,

- Asemalaitureiden, terminaalien ja pysäköintialueiden rakenteita koskevat ohjetyöt.

Osa-alueen 2 hankinnan arvo puitejärjestelyn kokonaiskestolta optiovuosi mukaan lukien on enintään 2 000 000 euroa (alv 0 %). Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laadulliset tekijät0,80
Hinta 0,20
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksessa on yhden vuoden (12 kk) optiomahdollisuus, jonka käyttämisestä tilaaja päättää erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Liikenneväylien vihertyöt ja ympäristötarkastelut
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat liikenneväylien vihertöihin ja ympäristötarkasteluihin liittyvät ohjetyöt ja asiantuntijapalvelut.

Esimerkkejä tehtävistä ja tehtäväalueista:

- Viherrakentamisen ja -hoidon ohjetyöt,

- Kaivettujen (ylijäämä)maa-ainesten käytön ja kierrätyksen ohjetyöt,

- Ilmastonmuutoksen ja päästölaskennan ohjetyöt koskien liikenneväyliä,

- Ympäristövaikutusten ohjetyöt esim. melua, tärinää, ilman tai vesien laatua, luonnon monimuotoisuutta, maisemaa, kulttuuriympäristöä tai ympäristövaikutusten arviointia ja seurantaa koskevat ohjetyöt sekä edellä mainittuihin liittyvät selvitystyöt, ympäristöraportointia koskevat ohjetyöt.

Osa-alueen 3 hankinnan arvo puitejärjestelyn kokonaiskestolta optiovuosi mukaan lukien on enintään 800 000 euroa (alv 0 %). Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laadulliset tekijät0,80
Hinta 0,20
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksessa on yhden vuoden (12 kk) optiomahdollisuus, jonka käyttämisestä tilaaja päättää erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kalliotilat, -tunnelit ja -leikkaukset
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat kalliotiloihin, -tunneleihin ja -leikkauksiin liittyvät ohjetyöt ja asiantuntijapalvelut.

Esimerkkejä tehtävistä ja tehtäväalueista:

- Ohjetyöt tehtäväalueina mm. suunnittelu, suunnitteluperusteet, kalliotekniset tutkimukset, kalliorakennusmenetelmät ja yleiset laatuvaatimukset,

- Kalliotiloihin, kalliotunneleihin ja kallioleikkauksiin sekä muut kalliorakennetekniikkaan liittyvät ohjetyöt. Näihin ohjetöihin voi sisältyä myös rakenteiden rakenteellista suunnittelua, mitoitusta ja toteutusta koskevan osion laatiminen,

- Suunnitelmien ja toteutuksen tarkastus.

Osa-alueen 4 hankinnan arvo puitejärjestelyn kokonaiskestolta optiovuosi mukaan lukien on enintään 400 000 euroa (alv 0 %). Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laadulliset tekijät0,80
Hinta 0,20
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksessa on yhden vuoden (12 kk) optiomahdollisuus, jonka käyttämisestä tilaaja päättää erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 059-136808

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
019AU
Nimi:
Liikenneväylien rakenteen ja ympäristön ohjetyöt ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely (osa-alueet 1, 2 ja 3)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3800000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
019AU
Nimi:
Liikenneväylien rakenteen ja ympäristön ohjetyöt ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely (osa-alueet 1, 2 ja 3)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3800000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
019AU
Nimi:
Liikenneväylien rakenteen ja ympäristön ohjetyöt ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely (osa-alueet 1, 3 ja 4)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3800000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
019AU
Nimi:
Liikenneväylien rakenteen ja ympäristön ohjetyöt ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely (osa-alueet 1, 2 ja 3)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Destia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2163026-3
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3800000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
019AU
Nimi:
Liikenneväylien rakenteen ja ympäristön ohjetyöt ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely (osa-alueet 1 ja 4)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:NRC Group Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1007822-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3800000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
019AU
Nimi:
Liikenneväylien rakenteen ja ympäristön ohjetyöt ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely (osa-alue 2)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Plaana Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1728175-0
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3800000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
019AU
Nimi:
Liikenneväylien rakenteen ja ympäristön ohjetyöt ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely (osa-alue 4)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pöyry Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0625905-6
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3800000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.8.2019
«« Takaisin