«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : Niinisalon purku-urakka

12.07.2019 11:50
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015393
Tarjoukset 13.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Senaatti-kiinteistöt
Y-tunnus 1503388-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Senaatti-kiinteistöt
Yhteyshenkilö Henri Konttinen
Postiosoite Hatanpään valtatie 36
Postinumero 33100
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Puhelin +3582058111
Sähköpostiosoite henri.konttinen@senaatti.fi
Internet-osoite (URL) http://www.senaatti.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7285
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Niinisalon purku-urakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
C3175
Hankinnan kuvaus

Kohteena on Niinisalossa (Kankaanpää, likimääräinen osoite Varuskunnantie Niinisalo) sijaitsevien yhteensä 14 rakennuksen purku. Purku-urakassa puretaan rakennukset kokonaan. Hanke koostuu toisistaan erillään olevista rakennuksista, joita on 14; Suurin purettava rakennus on toiminut ruokalana, jonka pinta-ala on noin 5300 m2. Rakennuksessa on 3-kerroksinen tiiliosa sekä kellariosa. Muut rakennukset ovat voiteluainevarasto, ruokala, eläinklinikka, koiratalli, rivitalo, varasto, kojerakennus, 3 kpl keittokatoksia, 2 kpl parakkia, johtorakennus ja perunakellari. Hankkeiden tarjous annetaan tarjouslomakkeella sekä määrä- ja yksikköhintalomakkeella eriteltynä, tarjouksen vertailuhinta on määrä- ja yksikköhintalomakkeen rivisummat yhteenlaskettuna.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Purkutyöt. (45111300-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kankaanpää (K214)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
28.8.2019 - 30.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1. Tarjoajalla on elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus ja osapuolet on merkitty kaupparekisteriin.

2. Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverollisten rekisteriin, jos ko. yrityksellä on lain mukaan velvollisuus rekisteröityä näihin rekistereihin.

3. Tarjoaja on suorittanut veronsa, sosiaaliturvamaksunsa ja työeläkemaksunsa. Näissä ei saa olla maksa-mattomia eriä.

4. Tarjoajalla on voimassaoleva työehtosopimus.

5. Tarjoajalla on voimassaoleva tapaturmavakuutus.

6. Tarjoajalla on toiminnan vastuuvakuutus.

7. Kohteen vähimmäisvaatimuksena on, että purku-urakoitsijan liikevaihto on vähintään kahtena vuotena viimeisen kolmen vuoden aikana ollut keskiarvoltaan yli 1 500 000 euroa/vuosi (alv. 0%).

8. Tarjoajayrityksellä on kokemusta ja näyttöä vähintään hankintakohdetta vastaavista purkutöistä (vähin-tään 2 kpl vastaavanlaista yli 5000 m2 purku-urakan kohdetta viimeisten viiden vuoden aikana, kohteet tulee olla vastaanotettuja).

9. Purku-urakoitsijan työnjohtajalla ja työpäälliköllä on työkokemusta vastaavissa tehtävissä vähintään 5 vuotta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kts. Tarjousasiakirjat.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Sähköinen tarjouspyyntömateriaali toimitetaan BEM-projektipankin kautta. Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevia tarjouslomakkeita ja yksikköhinta-luetteloita. Tarjous tulee osoittaa Senaatti-kiinteistöille ja jättää sähköisesti käyttäen Builder-comin BEM-projektipankin sähköistä tarjousalustaa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
13.8.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään 2 kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Urakan esittelyaika on 25.7.2019 klo 9:30 alkaen sekä 1.8.2019 klo 9:30 alkaen. Kummallakin kerralla kohdenäyttö aloitetaan kokoontumalla sotilaskodin parkkipaikalle, johon viitteellinen osoite on Varuskunnantie Niinisalo.

Urakoitsija on velvollinen osallistumaan jompaankumpaan urakan esittelytilaisuuteen ja näin käymään tutustumassa kohteeseen ennen tarjouksensa jättämistä.

Ilmoittautuminen esittelyyn tulee tehdä sähköpostilla Tarjousnäyttöön tulee ilmoittautua viimeistään vuorokausi etukäteen ilmoittamalla yrityksen nimi, kohteelle tuleva henkilön nimi ja sosiaaliturva-tunnus sähköpostitse osoitteisiin henri.konttinen@senaatti.fi, jyri.aho@sitowise.com; heli.kaunissaari@mil.fi sekä heikki.hautaviita@phrakl.fi. Kohdenäyttöön saapuvien henkilöiden tulee olla suomen kansalaisia.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7285

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin