«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimiala : Oulunportin valaistuksen rakentaminen

12.07.2019 10:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015385
Tarjoukset 5.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimiala
Y-tunnus 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Oulun Infra -liikelaitos
Yhteyshenkilö Jouni Karvonen
Postiosoite PL 69
Postinumero 90015
Postitoimipaikka OULU
Maa Suomi
Puhelin +358447032252
Sähköpostiosoite tekli.hankinnat@ouka.fi
Internet-osoite (URL) https://www.ouka.fi/oulu/tekli/etusivu
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=247109&tpk=1d5e3fb7-b136-412c-bee3-a1e86ef5683c
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Oulunportin valaistuksen rakentaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/7542/02.08.02/2019
Hankinnan kuvaus

Oulun Infra -liikelaitos pyytää yksikköhintapohjaista kokonaisurakkatarjousta Oulunportin valaistuksen rakentamisesta. Katuosuudet Visiolinja P, Portinkaarre ja Oulunportintie sijaitsevat Perävainion kaupunginosassa. Valaistus rakennetaan täysin valmiiksi suunnitelmien mukaisesti. Oulun Infra -liikelaitos asentaa valaisinjalustat, maakaapelit ja merkkinauhat katujen pohjaustöiden yhteydessä sekä tekee kaapelikartoituksen. Tilaajalla on oikeus muuttaa urakan laajuutta, jolloin käytetään urakassa annettuja yksikköhintoja. Valaisimille on myönnettävä 10 vuoden takuu. Suunnitelmat tarjouspyynnön liitteissä. Suoritteet on lueteltu tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Katuvalojen asennustyöt. (45316110-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjous jätetään Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset. 2. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. 3. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat tiedot. 4. Tarkastaa hankinnan kohteen kriteereitä koskevat tiedot. 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille. 6. Solmii hankintasopimuksen valitun palveluntuottajan / valittujen puitesopimustoimittajien kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen siten kuin hankintalain 96 §:ssä säädetään. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Hankintayksikkö tekee tilauksia sopimuskaudella vain todellista tarvetta vastaavan määrän. Arvioitujen sekä tarjouspyynnön kohdassa "hankinnan kohteen kriteerit" tarjouslomakkeella ilmoitettujen määrien ilmoittamisen tavoitteena on ainoastaan saada tarjousten hinnat laskentateknisesti vertailukelpoisiksi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.8.2019 15.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin