«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Vantaan kaupunki : KESKEYTYSILMOITUS Maidon ja maitotaloustuotteiden hankinta

12.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015369
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 134-329380

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124610-9
Postiosoite:Pl 1100
Postinumero:01030
Postitoimipaikka:Vantaan kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Katja Karjalainen
Puhelin:+358 983911
Sähköpostiosoite:katja.karjalainen@vantaa.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantaa.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2440395-5
Postiosoite:Elannontie 3
Postinumero:01510
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:saara.venesjarvi@vantti.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantti.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Maidon ja maitotaloustuotteiden hankinta
Viitenumero:
VD/9109/02.08.00.00/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maitotaloustuotteet. (15500000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on maidon ja maitotaloustuotteiden hankinta Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n keittiöille sekä Vantaan kaupungin keittiöille. Tämän kilpailutuksen perusteella tullaan tekemään erikseen sopimus maidon ja maitotaloustuotteiden hankinnasta Vantille ja Vantaan kaupungille.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on maidon ja maitotaloustuotteiden hankinta Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n keittiöille sekä Vantaan kaupungin keittiöille. Tämän kilpailutuksen perusteella tullaan tekemään erikseen sopimus maidon ja maitotaloustuotteiden hankinnasta Vantille ja Vantaan kaupungille. Vantaan kaupunki ja Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy noudattavat tuotteiden hankinnoissa ja ruoan valmistuksessa Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan Suomalaisia ravitsemussuosituksia sekä tietyille väestöryhmille suunnattuja erillisiä suosituksia. Vantaan kaupunki ja Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy eivät sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintasopimus tehdään määräaikasena kahdeksi (2) vuodeksi, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 120-293456

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Maidon ja maitotaloustuotteiden hankinta

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintamenettely voidaan keskeyttää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä myös hankintalaki) 125 §:n mukaan todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintalain esitöissä ja oikeuskäytännössä hankintamenettelyn keskeyttämisperusteeksi on hyväksytty muun ohella se, että tarjouspyyntö on ollut virheellinen. Hankintayksikön tietoon on tullut, että tarjouspyynnössä ilmoitetut hankintamäärät tulevat oleellisesti muuttumaan uuden konserniyhtiön liittyessä hankintaan. Yllä lausuttujen seikkojen perusteella hankintayksikkö katsoo, että tarjouspyynnössä on ollut virhe, koska hankinnan kohde tulee oleellisesti muuttumaan. Näin ollen kyseessä on hankintalain 125 §:ssä tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankintamenettely. Hankinnan kohteen kriteerit -osion tuotevalikoimaa tullaan myös tarkentamaan. Hankintamenettely keskeytetään ja hankinnasta julkaistaan uusi tarjouspyyntö liitteineen Tarjouspalvelu.fi -palvelussa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.7.2019
«« Takaisin