«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Väylävirasto : Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen, RS

12.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015361
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 134-329844
Tarjoukset 11.09.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246098&tpk=fd234218-c7d5-40b8-b2ec-dff5e8f88740

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastisilta 12A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jukka Päkkilä
Puhelin:+358 295343755
Sähköpostiosoite:jukka.pakkila@vayla.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Oulun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0187690-1
Postiosoite:PL 27
Postinumero:90015
Postitoimipaikka:Oulun kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Päkkilä Jukka, Väylävirasto
Sähköpostiosoite:jukka.pakkila@vayla.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ouka.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246098&tpk=fd234218-c7d5-40b8-b2ec-dff5e8f88740
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen, RS
Viitenumero:
VÄYLÄ/4586/02.01.00/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Väylävirasto pyytää tarjoustanne rakennussuunnitelman laatimisesta maantielle 8155 (Poikkimaantie), Oulu. Lähtökohtana suunnittelulle on vuonna 2017 laadittu tiesuunnitelma ”Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun satama - valtatie 22, Oulu". Tiesuunnitelmasta on aiemmin laadittu erillinen rakennussuunnitelma välille Oulun satama - Terminaalitie, jonka välin rakennussuunnittelu ei sisälly tähän toimeksiantoon. Suunnittelualue rajoittuu mt 8155 osalta tiesuunnitelman paaluvälille 1100 - 5560. Muutoin suunnittelutyön laajuus on tiesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden mukainen. Hanke sisältää mm. väylien ja siltojen suunnittelua sekä tievalaistuksen ja ympäristön suunnittelua. Tehtävän sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Oulun kaupunki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rakennussuunnitteluun kuuluu tiesuunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyt yleiskartalla 2.1T-1 sekä yksityiskohtaisemmin suunnitelmakartoilla 3T-2…9. Merkittävimmät toimenpiteet ovat: • Terminaalitien jatkaminen Poikkimaantien uudelle linjalle saakka sekä kanavoidun ja liikennevalo-ohjatun liittymän rakentaminen Poikkimaantielle. • Saarekkeiden ja ylityspaikan rakentaminen Oritkarinkujan liittymään • Äimätien liittymän kanavointi ja liikennevalo-ohjauksen rakentaminen • Kevyen liikenteen väylien rakentaminen Äimätielle ja Äimärautiontielle • Toisen ajoradan rakentaminen Äimätien länsipuolelta (pl. 2140) Kiilakiventien liittymään • Äimäkujan liittymän muuttaminen suuntaisliittymäksi ja alikulkukäytävän rakentaminen Äimäkujan alitse • Toisen ajoradan siltojen rakentaminen mt 847, rautatien ja Joulumerkinpolun kohdille • Lintulammentien ja Snellmannintien liittymän kanavointi ja liikennevalojen uusiminen. • Kihokkipuiston alikulkukäytävän rakentaminen Lintulammentien alitse • Mäntylänpolun alikulkukäytävän rakentaminen (uusiminen) • Lintulan eritasoliittymän ramppiliittymien parantaminen • Kiilakiventien alikulkukäytävän rakentaminen (uusiminen) • Kiilakiventien ja Lyijytien liittymän kanavointi ja liikennevalojen uusiminen • Väistötilan rakentaminen Urheilupuistontien liittymään • Melukaiteiden rakentaminen Äimäraution ylikulkusillan itäpuolen tulopenkereille sekä Haukkapolun, Suohaukanpolun ja Merikotkantien alikulkukäytävien kohdille • Meluseinien rakentaminen molemmin puolin n. 250 m Mäntylän ja Taka-Nokelan kohdille • Meluvallien rakentaminen pohjoispuolelle välillä Lintulammentie – Lintulan eritasoliittymän ramppi R4 sekä Lyijytie - Ylimaankenttä, yhteensä noin 780 m sekä eteläpuolelle Mäntylän kohdalle noin 80 m. • Maantien ja rakennettavien katujen ja kevyen liikenteen väylien valaistus uusitaan / rakennetaan. • Rakennetaan linja-autopysäkit ja rakennetaan pysäkkiyhteydet. Tehtävän sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:14.10.2019 - 30.9.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.9.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.9.2019 13:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.7.2019
«« Takaisin