«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy : Verkko-oppimisalusta

11.07.2019 14:33
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015354
Tarjoukset 1.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2472908-2
Yhteyshenkilö Nuutti Teräsalmi
Postiosoite Patteristonkatu 3 D
Postinumero 50100
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +358406373890
Sähköpostiosoite nuutti.terasalmi@xamk.fi
Internet-osoite (URL) http://www.xamk.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/xamk?id=246091&tpk=c55c2fe4-311a-48c0-92f4-e97b4b06f4f1
Hankintayksikön luonne
Muu: Kuntien omistama osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Verkko-oppimisalusta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
213/02.06.00/2019
Hankinnan kuvaus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (myöhemmin Xamk) pyytää tarjouksia verkko-oppimisalustasta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Xamkilla on strategian mukaisena tavoitteena lisätä kansainvälistä koulutusliiketoimintaa. Yhdeksi toimintatavaksi on valittu massiivisten ja maksullisten verkkototeutusten (MOC=Massive Online Course) kehittäminen ja myyminen. Alustan tulee vastata Xamkin monipuolisiin tarpeisiin. Kriittisimmät vaatimukset ovat verkkokauppa-integraatio (Xamkin koulutustuotteiden myyminen) sekä oppimis- ja muiden sisältöjen automatisointi. Käyttöönotto on tavoitteena aloittaa syksyllä 2019. Käyttöönottoprojektin tarkemmasta aikataulusta ja vaiheistuksesta sovitaan valitun järjestelmätoimittajan sekä Xamkin kanssa. Oppimisalustan tulee olla integroitavissa Xamkilla käytössä olevaan Peppi tuoteperheeseen. Järjestelmä ei edellytä asiakkaan hankkimia palvelimia, vaan järjestelmä tulee tuottaa palveluna. Järjestelmän toimittaja vastaa fyysisestä palvelinympäristöstä ja sen perusasennuksista sekä ylläpidosta. Tarjouksen tulee sisältää Liitteessä 1 "Vaatimusmäärittely" kuvatut ominaisuudet ja toiminnallisuudet.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan missä tahansa vaiheessa. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä/syistä. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. VARATOIMITTAJAN VALINTA Xamk valitsee varatoimittajaksi kilpailutuksessa toiseksi tulleen Tarjoajan. Varatoimittaja valitaan siltä varalta, että kilpailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan antamat tiedot eivät pidä paikkaansa, toimittaja esittää kohtuuttomia muutoksia sopimusehtoihin, neuvotteluissa ei muusta syystä päästä yhteisymmärrykseen sopimuksen sisällöstä tai sopimukselle syntyy toimituksen aikana ehtojen mukainen purkuperuste. Tällöin hankintayksikkö kumoaa tekemänsä hankintapäätöksen ja tekee uuden hankintapäätöksen sekä solmii sopimuksen varatoimittajan kanssa. Jos sopimuksen teko ei edellä mainituista syistä toteudu varatoimittajankaan kanssa, hankintayksikkö järjestää uuden kilpailutuksen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin