«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Mt 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen

12.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015352
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 134-328670
Tarjoukset 12.09.2019 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=247129&tpk=747a9693-7996-4f1a-aa80-d728d53105ae

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 636 (Itsenäisyydenaukio 2)
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:TURKU
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Veli-Pekka Pelttari
Puhelin:+358 295022821
Sähköpostiosoite:veli-pekka.pelttari@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=247129&tpk=747a9693-7996-4f1a-aa80-d728d53105ae
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mt 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen
Viitenumero:
VARELY/3278/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tienrakennustyöt. (45233120-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Urakka on kokonaishintainen ja sisältää tilaajan suunnitelmilla toteutettavan kokonaisurakkaosuuden tienparannus- ja sillankorjaustyöt. Urakkaan sisältyvät tilaajan etukäteen hankkimissa rakennussuunnitelma- asiakirjoissa ja tuotevaatimuksissa edellytetyssä laajuudessa urakan sisältämät suunnittelu- ja rakennustyöt sekä materiaalihankinnat kaikkien urakka-asiakirjojen mukaisesti siten, että työn lopputulos, rakenteet, niiden osat ja käytetyt rakennusaineet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tämä koskee myös rakenteiden tai niiden osien toimivuutta. Urakan sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tilaaja on aikataulullisista syistä pakotettu käynnistämään hankinnan puutteellisin asiakirjoin. Tarjouspyyntöä tullaan täydentämään mm. paalulaatan ja liikennevalo-ohjauksen suunnitelmien osalta, muualla tässä asiakirjassa esitettyjä määräaikoja noudattaen.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 7500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sillan kunnostukseen liittyvät rakennustyöt. (45221119-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Turku

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pernon ja Ihalan eritasoliittymien ramppien mitoitus ei vastaa enää nykyisiä liikennemääriä. Lisäksi Ihalan eritasoliittymästä puuttuvat kokonaan rampit Naantalin suuntaan. Eritasoliittymien toimivuuden parantamiseksi olemassa olevat rampit korjataan nykyisten mitoitusohjeiden mukaisiksi ja Ihalan eritasoliittymä täydennetään Naantalin suunnan rampeilla. Pernon eritasoliittymän ramppien yläpäät varustetaan liikennevaloilla, joilla estetään ramppien jonojen ulottuminen Naantalintielle. Tienparannustyön yhteydessä kunnostetaan Ihalan risteyssilta T-2043. Turun kehätien parantamishankkeessa Naantalin ja Raision välille rakennetaan jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävää. Tämän urakan yhteydessä jatketaan laatukäytävää Upalingontien ja Ihalan eritasoliittymän väliselle tieosuudelle ja toteutetaan myös meluntorjuntaa Pernon ja Ihalan eritasoliittymien väliselle tieosuudelle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
7500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:30.9.2019 - 30.9.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.9.2019 09:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.9.2019 09:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.7.2019
«« Takaisin