«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Vantaan kaupunki : Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin korjaus -putkiurakka

11.07.2019 13:42
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015348
Tarjoukset 22.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Vantaan kaupunki
Y-tunnus 0124610-9
Yhteyshenkilö Petri Raveala
Postiosoite Asematie 7
Postinumero 01300
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Puhelin +358405346961
Sähköpostiosoite petri.raveala@vantaa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.vantaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=247086&tpk=f8ce4c24-87ba-4c6c-ace3-e0555077e527
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin korjaus -putkiurakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VD/5964/02.08.00.00/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinta käsittää Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin korjauksen putkiurakan työt urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti. Työt tehdään tilaajan laadituttamien suunnitelmien mukaan. Rakennusurakoitsija toimii työmaan päätoteuttajana, työmaan johtovelvollisena ja työmaapalveluista vastaavana urakoitsijana. Tilaajan nimiin kilpailutetaan erikseen sivu-urakoitsijat ja tilaajan erillishankinnat. Sivu-urakoitsijat alistetaan pääurakkaan. Tarjous annetaan tilaajan tarjouslomakkeella (tarjouspyyntöasiakirjat projektipankissa ja liitteenä) Hanke käsittää ilmanvaihtotöitä kolmeen tontilla olevaan koulurakenukseen. Tilaaja on hankkinut toimistohenkilökuntaa varten väistötilat. Korjaustyöt tehdään vaiheistettuna ja muut kuin korjauksen alla olevat rakennukset ovat käytössä töiden aikana. Kts. "hankinnan kuvaus" dokumentti. Rakennuskohteen Osoite: ORVOKKITIE 15, 01300 VANTAA Erityispiirteet: Urakoitsijan tulee kiinnittää erityistä huomiota mm. seuraaviin asioihin - RAK1:n vanha päärakennus ja Ruokala (RAK2) on suojeltuja rakennuksia -Työnaikaiseen kosteudenhallintaan ja rakenteiden sekä materiaalien kuivanapysymiseen (kuivaketju10.fi -menettely). Kosteudenhallinnasta ja sen toimenpiteistä tulee urakoitsijan laatia erillinen yksityikohtainen suunnitelma. - työnaikaiseen pölynhallintaan. Urakkaan sisältyvänä on tehtävä koko rakennusta käsittävä loppu-/käyttöönottosiivous urakkaohjelman mukaisesti Tilaaja edellyttää rakentamista koskien, että yläpohjan/vesikaton kosteudelle/kastumiselle alttiit rakenteet ja lämpöeristys suojataan sääsuojalla kunnes urakka kattorakenteita koskevilta osiltaanon yläpohjaltaan vesitiivis. Rakennuksen sisäpuolisia kosteudelle/kastumiselle alttiiden rakennusosien/pinnoitteiden yms. asennuksia ei saa aloittaa ennen kuin valvotut mittaukset niin osoittavat. Erityistä huomiota tulee kiinnittää orgaanista täyttöä sisältäviin täyttökerroksellisiin betonirakenteisiin (päärakennuksen ja ruokalan väli- ja yläpohjat, ruokalan ulkoseinät). Mikäli orgaaniset materiaalit kastuu, ne on uusittava. Menettelyllä osaltaan varmistetaan rakentamisen kuivaketjua sekä luodaan olosuhteita rakennuksen rakenteiden pinnoituskelpoisten kosteustasojen saavuttamiselle asetetun aikataulun puitteissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Koulurakennusten rakentamistyöt. (45214200-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Vantaa (K092)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
26.8.2019 - 17.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjousten käsittely ja vertailu toteutetaan hankintasäännön mukaisesti kolmessa vaiheessa: - tarjoajien kelpoisuuden arviointi - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - tarjousten vertailu Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset. Hylkäämisestä ilmoitetaan tarjouksen antajille. (katso Urakkaohjelma) Jos tarjous on annettu niin tarjouspyynnön vastaisena, ettei sitä voida verrata muihin annettuihin tarjouksiin, se hylätään. Vertailuperusteena on halvin hinta, koska tarjous perustuu tilaajan suunnitelmiin ja laatumäärityksiin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin