«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Espoon kaupunki : Espoon kaupungin kiinteistöjen rakennusautomaation etävalvonta- ja seurantapalvelun tuottaminen

12.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015347
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 134-329822
Tarjoukset 01.09.2019 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=198481&tpk=a79709db-0a6a-40b1-896c-54b97edd08fd

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postiosoite:PL 640
Postinumero:02070
Postitoimipaikka:ESPOON KAUPUNKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mikko Melender
Puhelin:+358 438245586
Sähköpostiosoite:hankinta@espoo.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoo.fi/hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/espoo

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=198481&tpk=a79709db-0a6a-40b1-896c-54b97edd08fd
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Espoon kaupungin kiinteistöjen rakennusautomaation etävalvonta- ja seurantapalvelun tuottaminen
Viitenumero:
3174/02.08.00/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös Tilaaja) pyytää tarjousta Espoon kaupungin kiinteistöjen etävalvomopalveluista kokonaispalveluna. Tarkemmat tehtäväkokonaisuudet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus". Hankinta sisältää digitaalisella rakennusautomaatiojärjestelmällä (RAU) varustetun Tilaajan kiinteistön liittämisen tietoturvallisesti Palveluntuottajan keskitettyyn henkilötyövoimin valvottuun kiinteistövalvomomoon. Haltuunoton yhteydessä palveluntuottaja monitoroi kiinteistökohtaisesti hälytysraja-arvot ja -viiveet sekä raportoi lisäksi havaituista virheistä. Tarkemmat tiedot palvelun sisällöstä sekä haltuun otosta on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä. Espoon kaupunki tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden Palveluntuottajan ja yhden varatoimittajan. Valitun Palveluntuottajan kanssa tehtävä sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskaudella.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Valittu Palveluntuottaja kehittää sopimuskaudella RAU -järjestelmäarkkitehtuuria yhdessä Tilaajan kanssa tarjoamalla asiantuntijapalveluita tekemällä esimerkiksi energiataloudellisin perustein saneeraussuunnitelmia, jotka voidaan liittää osaksi Tilaajan kunnossapito-ohjelmia. Tehtäviin kuuluvat myös energiamanageroinnin palvelut sekä Motiva -mallin mukaisten energiakatselmusten laadinta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu0
Hinta 100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksen alkuvaiheessa palvelun piiriin on tarkoitus liittää noin 100 kiinteistöä, joissa on käytössä digitaalinen rakennusautomaatiojärjestelmä. Sopimusta tullaan laajentamaan koskemaan kaikkia Espoon kaupungin kiinteistöjä, joita on yhteensä noin 450 kpl. Sopimuksen laajentamiseen sovellettaan tarjouspyynnön liitteessä 7 "Hintalomake" valitun palveluntuottajan ilmoittamia yksikköhintoja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.9.2019 23:59
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 8 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:2.9.2019 12:00
Paikka: Espoon kaupunki, Hankintakeskus
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.7.2019
«« Takaisin