«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Geologian tutkimuskeskus : Tietopyyntö: CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmä

12.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015338
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 134-329544

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Geologian tutkimuskeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0244680-7
Postiosoite:Vuorimiehentie 5
Postinumero:02151
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Puhelin:+358 29503000
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.gtk.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Tutkimus

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietopyyntö: CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmä
Viitenumero:
CRM GTK/460/02.03.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tietopyynnön ja mahdollisen kilpailutuksen kohteena on Geologian tutkimuskeskuksen CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmä, sen toteutusprojekti, järjestelmään liittyvä ylläpitopalvelu sekä järjestelmään liittyvää jatkokehitystyötä, joka kattaa Geologian tutkimuskeskuksen tarpeet.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. (72200000-7)
Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. (72600000-6)
Valmisohjelmien ohjelmointipalvelut. (72210000-0)
Myynti-, markkinointi- ja liiketoimintatiedon hallintaohjelmatuotteet. (48480000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Geologian tutkimuskeskus valmistelee hankintaa hankintayksikölle sopivasta Microsoft Dynamics 365-teknologialla toteutetusta valmisohjelmistoon pohjautuvasta käyttäjäystävällisestä CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmästä. Järjestelmä toteutetaan Valtorin hankkimaan Azuren pilviympäristöön. MSDynamics-lisenssit hankitaan Valtorin puitesopimuksen kautta.  CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmää tulee käyttämään Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstö (noin 100-150 henkilöä) päivittäisessä työssään. Tarkempi hankinnan kohteen kuvaus ja tietopyyntökysymykset ovat liitteessä 1, jonka voi tilata osoitteesta kilpailutus@hansel.fi. Edellä esitetty kilpailutus ja sen sisältö on alustava ja siihen voi tulla vielä muutoksia.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
23.9.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus (tietopyyntö). Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia.  Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen hankintayksikön päättämässä laajuudessa, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Hankintayksikkö päättää mahdollisen markkinakartoituksen sisällön ja laajuuden ennakkotietoilmoitukseen annettujen vastausten perusteella. Ennakkotietoilmoitukseen vastanneille ja mahdolliseen myöhempään markkinakartoitukseen osallistuville/osallistuneille ei makseta korvausta osallistumisesta. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua. Tarkempi hankinnan kohteen kuvaus ja tietopyyntökysymykset ovat liitteessä 1, jonka voi tilata osoitteesta kilpailutus@hansel.fi. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan 15.8.2019 klo 12.00 mennessä toimittamalla kiinnostuneen toimittajan nimi, yhteyshenkilön yhteystiedot ja vastaukset tietopyyntökysymyksiin osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla: "Tietopyyntö - CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmä - Geologian tutkimuskeskus". Tavoitteena on syyskuussa lähettää ilmoittautuneille yrityksille vähintään osa alustavista tarjouspyyntöaineistoista kommentoitavaksi. Saatujen kommenttien perusteella Geologian tutkimuskeskus voi vielä tarvittaessa esittää lisäkysymyksiä ja/tai käydä tarkentavia keskusteluja. Ennakkotietoilmoituksessa esitetty kuvaus ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Hansel Oy toimii hankinnassa konsultoivassa roolissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.7.2019
«« Takaisin