«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalvelu) : SÄHKÖTYÖT, MUSTAKIVEN KOULU

11.07.2019 12:24
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015328
Tarjoukset 22.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-013737
Hankinnan nimi
SÄHKÖTYÖT, MUSTAKIVEN KOULU

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalvelu)
Yhteyshenkilö Yrjö Hannukkala
Postiosoite Hämeentie 115, ovi 38, 2. krs.
Postinumero 00099
Postitoimipaikka Helsingin kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358503706390
Sähköpostiosoite yrjo.hannukkala@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hel.fi/stara
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=243298&tpk=63d8e221-8b76-4206-a650-b2ef90efe016
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
SÄHKÖTYÖT, MUSTAKIVEN KOULU
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HEL2019-006544
Hankinnan kuvaus

Pyydämme tarjoustanne Mustakiven koulun sähkötöistä tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti valmiiksi tehtynä. Alustava työaika lokakuu 2019 - helmikuu 2020. Kohteen osoite: Pohjavedenkatu 3, 00980 Helsinki

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Sähköasennustyöt. (45311200-2)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä on avoin menettely. Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”), tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia (1233/2006, jäljempänä ”tilaajavastuulaki”) sekä Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden torjunnasta. Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittelyn vaiheet 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 4. Tarjousten vertailu ja hankintapäätöksen tekeminen 5. Hankintasopimuksen tekeminen (valitus- ja odotusajan jälkeen) Tarjoukset avataan tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.7.2019 12.00
Lisätietoja

Tullut lisää suunnitelmia.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin